Czy istnieje idealny typ "opozycyjności"?

Main Article Content

Marzena Pomorska

Abstrakt

Political opposition is a fundamental category of contemporary political analysis. On the one hand, it may be disorganized and it may express social opposition. On the other hand, it may be organized in the form of a political party. It may be legal or it may stand outside the law. It may be motivated by noble ideals or lust for power. It does not matter. However, the most important thing is that some kind of opposition always exist in all political systems and in all countries. Opposition is a political phenomenon.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pomorska, M. (2018). Czy istnieje idealny typ "opozycyjności"?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 69-81. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.07
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marzena Pomorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorantka I roku w zakresie nauki o polityce, absolwentka politologii o specjalności marketing polityczny oraz podyplomowego studium programów europejskich. Główne obszary zainteresowań to filozofia polityczna, etyka w życiu publicznym oraz prawa człowieka.

Bibliografia

 1. M. Kubát, Teoria opozycji politycznej, Kraków 2010
 2. A. Friszke, A. Paczkowski, Niepokorni. Rozmowy o Komitecie Obrony Robotników, Kraków 2008
 3. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990
 4. G. Smith, Party and protest: the Two Faces of Opposiotion in Western Europe, [w:] Opposition in Western Europe, red. E. Kolinsky, London 1987
 5. S. Lawson, Conceptual Issues in the Comparative Study of Regime Change and Democratization, [w:] „Comparative Politics” 1993, vol. 25, no. 2
 6. J. J. Wiatr, Opozycja polityczna w Polsce. Problemy teoretyczne i metodologiczne, „Edukacja Polityczna” 1987, nr 10
 7. M. Duverger, Political Parties. The organization and Activity In the Modern State, New York-London-Sydney 1965
 8. J. Blondel, Political Opposition in the Contemporary World, „Government and Opposition. An International Journal of Comparative Politics” 1997, vol. 32, issue 4, s. 478, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-7053.1997.tb00441.x/full, 30.11.2010 r.
 9. E. J. Hobsbawma Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries, Manchester 1959.
 10. Ł. Kamiński, Opór społeczny w Polsce w latach 1945-1956, [w:] Opór społeczny i konspiracja, red. T. Chinciński, Z. Korpus, Bydgoszcz-Toruń, 2007
 11. A. Paczkowski, Strajki, bunty, manifestacje jako „polska droga” przez socjalizm, Poznań 2003
 12. T. Strzembosz, Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór. Zachowania opozycyjne w systemie totalitarnym, http://www.czujduch.zhr.pl/cd3/opozycja_ts.html, 30.11.2010 r
 13. R. Bäcker, Opozycja i totalitaryzm. Problemy klasyfikacyjne, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001