"Tygodni Powszechny": w poszukiwaniu mądrości

Main Article Content

Marcin Pera

Abstrakt

“Tygodnik Powszechny” is one of the oldest and the most merited Polish newspapers. It went through at least two periods while it served as an oppositional newspaper. This oppositional and intelligent character gave the paper a specific status in the world of Polish media. At the same time, it was difficult for “Tygodnik Powszechny” to undergo the change required by contemporary free market. What is more, taking “Tygodnik Powszechny” as an example, one could observe the vast majority of changes which influenced Polish media in the course of the last several days. A combination of rich history, deeply rooted catholic tradition and modern trends create a completely new image of Cracowian newspaper

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pera, M. (2018). "Tygodni Powszechny": w poszukiwaniu mądrości. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 45-55. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.04
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marcin Pera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz student filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Autor pracy magisterskiej Publicystyka społeczno-polityczna „Tygodnika Powszechnego” w latach 1989-91. Twórca Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu i portalu www.KlubTygodnika.pl oraz twórca i redaktor portalu Politeja.pl.

Bibliografia

  1. J. Turowicz, T. Kraśko, Wierność. Rozmowy z Jerzym Turowiczem, Poznań 1995
  2. F. Biały, Ł. Dulęba, M. Pera, Pytania bez odpowiedzi – wywiad z ks. Adamem Bonieckim, redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, „Tygodnik Poznański. Pismo Klubu Tygodnika Powszechnego w Poznaniu” 2009
  3. A. Boniecki, Porządkowanie Partytur, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 39
  4. S. Wilkanowicz, List Stefana Wilkanowicza, „Tygodnik Powszechny” 2008