"Sztuka" robienia polityki

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

 


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (2018). "Sztuka" robienia polityki. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 63-66. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Anatomia władzy Michał Karnowski, Eryk Mistewicz, Warszawa 2010
  2. A. N. Wróblewski, Rodzaje władzy w państwie (Próba systematyzacji), „Studia Nauk Politycznych” 1981, nr 2,
  3. J. Garlicki, Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborcze do kampanii permanentnej, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 16,
  4. K. Przybyłowski, S. W. Hartley, R. A. Kerin, W. Rudelins, Marketing, Warszawa 1998
  5. M. Karnowski, E. Mistewicz, Anatomia władzy, Warszawa 2010
  6. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 1998