Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

In traditional authority, the legitimacy of the authority comes from tradition, in charismatic authority from the personality and individual’s leadership qualities, and in rational-legal authority from powers that are bureaucraticly and legally attached to certain positions. Totalitarianism is a system of government. The leader has power without being restricted. Moreover, the leader is responsible for the monopolization of all human activities like artistic manifestations, political and communication systems. In democracy personalization exists. The personalization hypothesis states the individual has become more prominent at the expense of parties and collective identities. The question is: Are charismatic authority in totalitarianism and personalization in democracy identical?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (2018). Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 131-140. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Scheffs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Pracowni Marketingu Politycznego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki szeroko pojętego marketingu politycznego, demokracji i integracji europejskiej. W kręgu jego zainteresowania znajduje się również kwestia personalizacji polskiej sceny politycznej w kontekście zachowań politycznych i społecznych wyborców.

Referencje

 1. W. Stankiewicz, Cechy współczesnego przywództwa politycznego, [w:] Dokąd zmierza Europa: przywództwo, idee, wartości, red. H. Tamborska, J. S. Wojciechowski, Pułtusk 2007
 2. W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997
 3. L. Sobkowiak, Legitymizacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, t. 2, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998
 4. W. Świątkiewicz, Wprowadzenie. Legitymizacja: zagadnienia podstawowe, [w:] Świat społeczny i jego legitymizacje, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1993
 5. M. Karwat, Charyzma i pseudocharyzma, „Studia Politologiczne” 2001, vol. 5
 6. D. Beetham, Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupczyński, Warszawa 1995
 7. R. Eatwel, Faszyzm. Historia, Poznań 1999,
 8. P. Pawełczyk, Legitymizacja totalitarnego systemu sprawowania władzy, [w:] Totalitaryzm. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. T. Wallas, Poznań 2003
 9. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008
 10. J. Potulski, Socjologia polityki, Gdańsk 2007
 11. J. J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państwa i społeczeństwa po 1989 roku, Warszawa 2006
 12. M. Mazur, Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej, Warszawa 2002; A. Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990-2000, Poznań 2000
 13. B. Dobek-Ostrowska, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studium nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004
 14. M. Hartliński, Partia polityczna jako miejsce kreowania przywództwa politycznego, [w:] Czy upadek demokracji? Idee i wartości, red. A. Stelmach, Poznań 2007
 15. G. Ulicka, Demokracje zachodnie. Zasady, wartości, wizje, Warszawa 1992
 16. R. Wiszniowski, Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Warszawa-Wrocław 2000
 17. W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny – perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005
 18. A. Mughan, Media and the Presidentialization of Parliamentary Elections, New York 2000
 19. M. Cichosz, Wizerunek lidera politycznego, [w:] Marketing polityczny a procesy artykulacyjne: przypadek III Rzeczypospolitej, red. M. Jeziński, Toruń 2004,
 20. J. H. Turner, Socjologia, Poznań 1998
 21. P. Pawełczyk, Propaganda demokracji masowej, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 1
 22. Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000
 23. K. Obuchowski, Rewolucja podmiotu i nowy indywidualizm, [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999
 24. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2007
 25. E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 2001
 26. A. Rzegocki, Czy demokracja może być totalitarna, [w:] Totalitaryzm a zachowania tradycyjne, red. M. Kuniński, Kraków