W opozycji do mitu i micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca '56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu...

Main Article Content

Joanna Kałużna

Abstrakt

The article focuses on the question of Poznań 1956 protests. It presents three different types of showing this event and compares them. The article presents how the way of describing this historical event has been changing. Firstly, the author characterizes the statement of the communist authority in 1956, then the elaborations from 1980s (written during the “Carnival of Solidarity”) and finally, two different ways of contemporary analysis of what happened on the 28th of June, 1956. To sum up, the article emphasizes characteristic features of these elaborations which

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałużna, J. (2018). W opozycji do mitu i micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 83-99. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.08
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Kałużna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

– studentka V roku politologii oraz II roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Współorganizatorka i prelegentka międzynarodowego seminarium „Erasmus Intensive Programme 2009 – Social Europe” oraz międzywydziałowej konferencji „Płeć. Polityka. Wybory”. Swoją działalność naukową skupia na problematyce polskiej drogi do transformacji systemowej oraz na zagadnieniu pamięci upowszechnionej wobec okresu Polski Ludowej.

Bibliografia

 1. M. Jankowski, Polityka historyczna: między edukacją historyczną a propagandą, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia polski i jej sąsiadów, red. S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008
 2. Beata Ociepka wskazuje na istnienia „pamięci mediów”, rozumianych jako ramy interpretacyjne, które tworzą schematy interpretacji wydarzeń z historii w środkach przekazu. B. Ociepka, Pamięć mediów, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1
 3. B. Szacka, Czas przeszły – pamięć – mit, Warszawa 2006-2007
 4. Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku, red. Edmund Makowski, Poznań 1981
 5. Poznański Czerwiec 1956, red. J. Maciejewski, Z. Trojanowicz, Poznań 1981
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec_%2756#cite_note-0, 30.11.2010 r.
 7. http://portalwiedzy.onet.pl/67073,,,,poznanski_czerwiec_1956,haslo.html, 30.11.2010 r
 8. www.city.poznan.pl/czerwiec56/, 30.11.2010 r
 9. http://www.poznan.pl/multimedia/czerwiec56/cyrankiewicz_calosc.mp3, 30.11.2010 r.
 10. „Trybuna Ludu”, 1956 r., nr 180 (2692),
 11. Skan szpalty „Głosu Wielkopolskiego”, zamieszczony w książce Czarny Czwartek wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, Poznań 2006 r.
 12. A. Paczkowski, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski, Kraków 1999,
 13. A. Czubiński, Poznań, Czerwiec 1956 – 1981, Poznań 1981
 14. http://www.poznan.pl/mim/public/czerwiec56/pages.html?id=3043&ch=6076&p=6083&instance=1017&lang=pl&lhs=czerwiec56&rhs=publications, 30.07.2010 r.
 15. Ł. Jastrząb, Rozstrzelano moje serce w Poznaniu” Poznański Czerwiec 1956r. – straty osobowe i ich analiza, Poznań 2006,
 16. J. Grabus, Wspomnienia [w:] Rok 1956 – 28 czerwca. Wspomnienia i refleksje 50 lat później, Poznań 2006
 17. Czarny Czwartek wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, wybór i wstęp Stefan Drajewski, Poznań 2006
 18. Echa Czerwca. Kronika Obchodów 50. Rocznicy Powstania Poznańskiego 1956 Roku, Poznań 2006
 19. J. Ptasiński, Wydarzenia poznańskie czerwiec 1956, Warszawa 1986
 20. http://www.poznan.pl/mim/public/czerwiec56/pages.html?id=3043&ch=6076&p=6080&instance=1017&lang=pl&lhs=czerwiec56&rhs=publications, 30.11.2010 r.
 21. S. Zuber, Przyczyny wybuchu Powstania Poznańskiego w czerwcu 1956 roku, Poznań 1998
 22. W. Muś, Z drugiej strony barykady, „Polityka” nr 19 (1312) z dnia 26.06.1982 r..
 23. A. Czubiński, Czerwiec 1956 w Poznaniu, Poznań 1986
 24. F. Dwojak, Mój czerwiec 1956 (wspomnienia świadka wydarzeń), Warszawa 1981.
 25. K. Białecki, Przebieg śledztwa prowadzonego przed „Procesem trzech” w świetle zachowanych materiałów UB, [w:] Poznański Czerwiec 1956: uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 22 – 23 czerwca 2006, red. K. Białecki, S. Jankowiak, Poznań 2007