Nowe media - nowe dziennikarsto - ?

Main Article Content

Małgorzata Mielcarek

Abstrakt

The article shows the transformation of journalists’ and information’s functions, basing on the examples coming straight from the internet as it is the cause of all changes. Because of the new media, these functions are far more different today than 20 years ago. Traditional journalism is changing because of the Internet. At the same time, it is also coping with the new reality of presenting news. The question is: Can we call it the new journalism? Journamorfosis in Poland is definitely slower than in other countries. However, it is happening. There is higher control over journalists, even taking away their duties. The author proves that Polish journalism, thanks to the new media, finds itself in a different point than 20 years ago and it is still changing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mielcarek, M. (2018). Nowe media - nowe dziennikarsto - ?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 11-21. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.01
Dział
Artykuły
Biogram autora

Małgorzata Mielcarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku politologii studiów II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Redaktor naczelna „Bardzo Uniwersyteckiego Czasopisma”, współzałożycielka pierwszej wydziałowej telewizji internetowej, współprowadząca programu publicystycznego „Między Nami” produkowanego przez WNPiD UAM, laureatka nagrody Dziennikarskie Koziołki przyznawanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.

Bibliografia

 1. L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006
 2. Patrz: R. F. Fiedler, Mediamorphosis: Understanding New Media, Thousand Oaks-London 1997
 3. Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec Nowych Mediów, Kraków 2009
 4. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008
 5. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2008
 6. J. Rowe, Broadcoast news writing for professionals, Oak Park 2005
 7. Reporters without borders for press freedom, http://en.rsf.org/safety-of-journalists.html, 17.10.2010
 8. Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010
 9. kataryna.blox.pl
 10. L. Zakrzewska, Informacja, [w:] Dziennikarstwo od kuchni, red. A. Niczyperowicz, Poznań 2001
 11. R. Good, The birth of the NewsMaster: The network starts to organise Itself, http://www.masternewmedia.org/2004/02/19/the_birth_of_the_newsmaster.htm, 17.10.2010 r
 12. The changing newsroom: What is being Gained and what is being lost In America’s Daily Newspapers?, PEJ Report, http://www.journalism.org/node/11961, 17.10.2010 r.