Początki ruchu demokratycznego w Chińskiej Republice Ludowej (1976-1981)

Main Article Content

Jakub Bartolik

Abstrakt

China is an emerging superpower. Its economical strength contrasts the lack of free speech and other liberties crucial for a prosperous economy. The democratic opposition is almost in its demise and society has little interest in politics. However, it hasn’t always been like that. This paper shows how the democratic movement emerged and it has developed since the mourning over the death of prime minister Zhou Enlai in 1976 during the Qing Ming, or the Tomb Sweeping festival. It also focuses on the intellectual turmoil of the Wall of Democracy in 1978, where some of the most important dissidents were published. This Chinese Hyde Park was officially closed in 1979 as the wave of repressions hit the dissidents. That event became a solid foundation for the future democratic opposition.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bartolik, J. (2018). Początki ruchu demokratycznego w Chińskiej Republice Ludowej (1976-1981). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 141-153. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jakub Bartolik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student I roku studiów II stopnia na kierunku politologia specjalności dziennikarstwo na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Głównym obszarem jego zainteresowań jest polityka państw azjatyckich, w szczególności Chin i Japonii.

Bibliografia

  1. M. Leonard, Zrozumieć Chiny, Warszawa 2009,
  2. Idem, Why Europe will run the 21st Century, London 2005.
  3. B. Góralczyk, Pekińska Wiosna 1989; początki ruchu demokratycznego w Chinach, Warszawa 1999,
  4. J. Gittings, Historia współczesnych Chin. Od Mao do gospodarki rynkowej, Kraków 2010,
  5. J. Polit, Chiny, Warszawa 2004,
  6. J-P. de Cabestan, Deng Xiaoping, [w:] Leksykon wiedzy o Chinach współczesnych, red. T. Sanjuan, Warszawa 2009,
  7. R. Terrill, Madame Mao: The White Boned Demon, Stanford 1999,
  8. J. Fenby, Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009,
  9. R. MacFarquhar, M. Schoenhals, Mao’s Last Revolution, Cambridge 2006
  10. B. Yang, Deng: a political biography, New York 1998,