Opozycja w Chinach. Wczoraj, dzis i jutro

Main Article Content

Piotr Kaczmarek

Abstrakt

The essay is about the opposition in a political system of People’s Republic of China. First of all, the most important historical changes were described. The next part of a text is connected with a present political situation in China. The rules of political system and the domination of Communist Party of China over other parties are presented. However, the examples of oppositionists’ activity seem to be the most essential. Liu Xiaobo as a symbol of fight for human rights and democracy attracted much attention. Unfortunately, the popularity of opposition movements seems to decrease. The weakness of opposition is an ally to the government. Finally, the text tries to predict the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, P. (2018). Opozycja w Chinach. Wczoraj, dzis i jutro. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 155-167. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Piotr Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student studiów II stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM. Autor pracy licencjackiej pt. Chiny. Od mocarstwa regionalnego do supermocarstwa. Jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki rywalizacji mocarstw oraz stosunków politycznych w Azji Wschodniej ze szczególnym naciskiem na sytuację wewnętrzną oraz aktywność zagraniczną Chińskiej Republiki Ludowej.

Referencje

 1. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1968
 2. J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009
 3. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996
 4. J. Rowiński, W. Jakóbiec, System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006
 5. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej z 4 grudnia 1982 r., http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Constitution/2007-11/15/content_1372964.htm, 28.10.2010 r.
 6. A. Bolesta, Chiny w okresie transformacji, Warszawa 2006
 7. M. Liu, Partia ma dwa głosy, „Newsweek Polska” 2009, nr 42
 8. K. Gawlikowski, Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, red. K. Gawlikowski, Warszawa 2004
 9. Łoziński, Chińska sprawiedliwość, „Newsweek Polska” 2010, nr 3
 10. M. Kruczkowska, Chiny surowo karzą niepokornych, „Gazeta Wyborcza” z dnia 28 grudnia 2009
 11. M. Szymaniak, Nobel dla chińskiego dysydenta, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/34,546838--Nobel-dla-chinskiego-dysydenta.html, 28.10.2010 r
 12. Chiński dysydent Liu Xiaobo laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, „Stosunki Międzynarodowe”, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,811,Chinski_dysydent_Liu_Xiaobo_laureatem_Pokojowej_Nagrody_Nobla_?_q_and_a, 22.10.2010 r.
 13. K. Rajca, Sormana pamflet na Chiny, „Prawica.net”, http://www.prawica.net/node/4168, 22.10.2010 r
 14. B. Góralczyk, Tiananmen 20 lat później, „Newsweek Polska” 2009, nr 22
 15. K. Godlewski, Dysydenci – czyli ciężkie życie „chińskich Wałęsów”, „Polityka”, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1509684,1,dysydenci---czyli-ciezkie-zycie-chinskich-walesow.read, 29.10.2010 r.
 16. Chińscy hakerzy włamali się do systemu Pentagonu, „Money.pl”, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/chinscy;hakerzy;wlamali;sie;do;systemu;pentagonu,110,0,263022.html, 15.11.2010 r.