Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)

Main Article Content

Joanna Kałużna

Abstrakt

The article focuses on the social reception of gender mainstreaming (assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels to achieve gender equality) at the territorial self-government level. The author conducts the work study of a few cases in different cities – in Warszawa, Nysa, Giżycko and Olsztyn – where the local authorities tried to implement the idea of gender mainstreaming. Especially, the essay focuses on articles (published in local edition of „Gazeta Wyborcza” and „Debata”) and internauts’ comments related to those texts. The author describes the social reception of gender mainstreaming and estimates the possibility of introducing gender mainstreaming directives at the territorial self-government level in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kałużna, J. (2018). Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 63-78. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Kałużna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– politolożka, doktorantka w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka Koła Naukowego Studiów Genderowych na tym wydziale. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pamięci społecznej i upowszechnionej wobec okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Bibliografia

 1. TwojaEuropa.pl, Gender mainstreaming w UE, czyli o polityce równości płci, http://www.twojaeuropa.pl/1894/gender-mainstreaming-w-ue-czyli-o-polityce-rownosci-plci, 21.02.2010 r.
 2. M. Wilk, Gender a literatura, http://genderstudies.w.interia.pl/Liter/Litera.htm, 21.02.2010 r.
 3. Gender mainstreaming. Jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał?, http://www.boell.pl/downloads/Gender_Mainstreaming_Web_PL.pdf, 21.02.2010 r.
 4. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/443828.html, 21.02.2011r.
 5. Zarządzenie nr 3994/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania
 6. Po co w ratuszu pełnomocnik ds. nieistniejącego muzeum?, „Gazeta Wyborcza”, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,9121376,Po_co_w_ratuszu_pelnomocnik_ds__nieistniejacego_muzeum_.html#ixzz1EaA6kilp, 21.02.2011 r.
 7. Noga od Stołka 2010 – nominacje, „Gazeta Wyborcza”, http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,111254,8831418,Karolina_Malczyk_Rokicinska__,,ga,,5.html, 21.02.2011 r.
 8. Plebiscyt Stołek i Noga od Stołka 2008, „Gazeta Wyborcza”, http://www.agora.pl/agora_pl/1,96384,7388016.html, 21.02.2011 r.
 9. M. Cnota, Poznaj miejskiego pełnomocnika do spraw dyskryminacji, http://www.tvnwarszawa.pl/archiwum/0,1636702,wiadomosc.html, 21.02.2011 r.
 10. Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008, Europejska Karta Równości Praw, http://www.gizycko.pl/europejska-karta-rownosci-praw.html, 21.02.2011 r.
 11. J. Kałucki, Miasto kobiet i dla kobiet, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/443977.html?print=tak, 21.02.2011 r.
 12. M. Bełza, O równe prawa dla wszystkich. I kobiet, i mężczyzn, „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8387811,O_rowne_prawa_dla_wszystkich__I_kobiet__i_mezczyzn.html#ixzz1EWV3YNE5, 21.02.2011 r.
 13. Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Olsztyn, Będzie równo, http://www.samorzad.olsztyn.eu/pl,aktualnosci,browse,9,article,150,bedzie-row.html, 21.02.2011 r.
 14. FEMKA.net, W Olsztynie powołano Radę ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, http://femka.net/w-olsztynie-powolano-rade-ds-rownego-traktowania-kobiet-i-mezczyzn/, 22.02.2011 r
 15. O nas, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=95, 22.02.2011 r.
 16. B. Bachmura, Urawniłowka po olsztyńsku, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:urawniowka-po-olsztysku&catid=45:bogdan-bachmura&Itemid=97, 22.02.2011 r.
 17. Bogdan Bachmura, Encyklopedia Solidarności, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Bogdan_Bachmura, 22.02.2011 r.
 18. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5F33BE9F59A115F6C12565B1000E63D1.php, 22.02.2011 r.
 19. B. Bachmura, Urawniłowka po olsztyńsku, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:urawniowka-po-olsztysku&catid=45:bogdan-bachmura&Itemid=97, 22.02.2011 r.
 20. M. Bełza, „Skoro ma męża, znaczy, że dogaduje się z mężczyznami”, „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8393237,_Skoro_ma_meza__znaczy__ze_dogaduje_sie_z_mezczyznami_.html#ixzz1EWSt5al9, 22.02.2011 r.
 21. Ł. Adamski, Zapluty karzeł redakcji Zbigniew Dąbkowski, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1333:zapluty-karze-reakcji-zbigniew-dbkowski&catid=63:ukasz-adamski&Itemid=97, 25.02.2011 r.
 22. M. Spiczak-Brzezińska, Wstrząs antyaborcyjny. Drastyczne zdjęcia w Kortowie., „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8526020,Wstrzas_antyaborcyjny__Drastyczne_zdjecia_w_Kortowie.html#ixzz1EWSmUK4q, 22.02.2010 r.
 23. Ł. Adamski, Ukradli wystawę antyaborcyjną w Olsztynie, „Gazeta Wyborcza”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:ukradli-wystaw-antyaborcyjn-w-olsztynie&catid=39:olsztyn&Itemid=108, 22.02.2010 r.
 24. Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Olsztyn, Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn, http://konsultacje.olsztyn.eu/index.php/forum/24-sprawy-spoeczne/517-europejska-karta-rownoci-kobiet-i-mczyzn, 22.02.2011 r.
 25. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/443828.html, 22.02.2011 r
 26. Ł. Adamski, Wszystkie głupoty lewicowej Rady ds. egalitaryzmu, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1406:wszystkie-gupoty-lewicowej-rady-ds-egalitaryzmu-&catid=63:ukasz-adamski&Itemid=97, 22.02.2011 r.
 27. M. Bełza, Radni nie przyjęli karty równości kobiet i mężczyzn, „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8577274,Radni_nie_przyjeli_karty_rownosci_kobiet_i_mezczyzn.html#ixzz1EWescmoD, 22.02.2011 r.
 28. Ł. Adamski, Wszystkie głupoty lewicowej Rady ds. egalitaryzmu, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1406:wszystkie-gupoty-lewicowej-rady-ds-egalitaryzmu-&catid=63:ukasz-adamski&Itemid=97, 22.02.2011 r
 29. M. Bełza, Radni nie przyjęli karty równości kobiet i mężczyzn, „Gazeta Wyborcza”,
 30. http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8577274,Radni_nie_przyjeli_karty_rownosci_kobiet_i_mezczyzn.html#ixzz1EWescmoD, 22.02.2011 r.
 31. M. Bełza, Znany pisarz przeciw dyskryminacji kobiet w MOK-u, „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8950295,Znany_pisarz_przeciw_dyskryminacji_kobiet_w_MOK_u.html#ixzz1EWkMx7i7, 22.02.2010 r.
 32. B. Bachmura, Farsa dyskryminacji, „Debata”, http://www.debata.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:farsa-dyskryminacji&catid=45:bogdan-bachmura&Itemid=97, 22.02.2010 r.
 33. M. Bełza, Znany pisarz przeciw dyskryminacji kobiet w MOK-u, „Gazeta Wyborcza”,
 34. http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8950295,Znany_pisarz_przeciw_dyskryminacji_kobiet_w_MOK_u.html#ixzz1EWkMx7i7, 22.02.2010 r.
 35. M. Bełza, Teoretyczna walka z dyskryminacją to trochę za mało, „Gazeta Wyborcza”, http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,8955674,Teoretyczna_walka_z_dyskryminacja_to_troche_za_malo.html#ixzz1EWmPb18I, 22.02.2011 r