Nr 4 (2011): Refleksje (jesień - zima): Płeć – feminizm – gender studies; Wybory – kampania – marketing polityczny
Refleksje (jesień - zima): Płeć – feminizm – gender studies; Wybory – kampania – marketing polityczny

Artykuły

Łukasz Skoczylas
11-18
Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.01
PDF
Rafał Szymanowski
19-32
Pokryzysowa zmiana
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.02
PDF
Rafał Kamprowski
33-41
Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.03
PDF
Paulina Wierzba
43-50
Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa?
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.04
PDF
Eliza Kania
51-61
Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiary
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.05
PDF
Joanna Kałużna
63-78
Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.06
PDF
Karolina Karolczak
79-92
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r.
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.07
PDF
Piotr Kaczmarek
101-104
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.09
PDF
Urszula Panicz
107-123
Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.10
PDF
Paweł Sopalski
125-131
Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.11
PDF
Marta Schroeder-Polak
133-146
Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.12
PDF
Marcin Łukaszewski
147-157
Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.13
PDF
Krzysztof Duda
159-167
E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.14
PDF

Recenzje

Angelika Kontowska, Paula Ilkiewicz
93-100
Zakazane Miłości
https://doi.org/10.14746/r.2011.4.08
PDF