Pressto.

Nagłowek strony

Nr 4 (2011)

Refleksje (jesień - zima): Płeć – feminizm – gender studies; Wybory – kampania – marketing polityczny

Spis treści

Oczywiste refleksje PDF
Natalia Kusa 7-8

Płeć – feminizm – gender studies

Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell PDF
Łukasz Skoczylas 11-18
Pokryzysowa zmiana PDF
Rafał Szymanowski 19-32
Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki PDF
Rafał Kamprowski 33-41
Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa? PDF
Paulina Wierzba 43-50
Polska zdekolonizowana? „Pamięć o kobietach” i jej wymiary PDF
Eliza Kania 51-61
Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn) PDF
Joanna Kałużna 63-78
Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r. PDF
Karolina Karolczak 79-92
Zakazane Miłości PDF
Angelika Kontowska, Paula Ilkiewicz 93-100
Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce PDF
Piotr Kaczmarek 101-104

Wybory – kampania – marketing polityczny

Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji PDF
Urszula Panicz 107-123
Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty PDF
Paweł Sopalski 125-131
Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji PDF
Marta Schroeder-Polak 133-146
Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową PDF
Marcin Łukaszewski 147-157
E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje PDF
Krzysztof Duda 159-167


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo