Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji

Main Article Content

Marta Schroeder-Polak

Abstrakt

Contemporary political marketing is increasingly using the Internet for its actions. The subject of this article is to analyze this phenomenon in the context of Polish Parliamentary Clubs’ websites. Elements such as page layout, subpages, available information or references to social networking sites were considered. The fundamental question in this article was whether and how Parliamentary Clubs exploit new opportunities?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Schroeder-Polak, M. (2018). Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 133-146. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Schroeder-Polak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki systemów politycznych małych państw ze szczególnym uwzględnieniem ustrojów politycznych european microstates.

Bibliografia

  1. M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii
  2. wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2007
  3. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2006
  4. G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] Trudna sztuka polityki. Szanse, Ryzyko, Błąd,
  5. red. T. Klementowicz, „Studia Politologiczne”, Warszawa 1996
  6. R. Wiszniowski, Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka, [w:] Studia z teorii polityki, Tom II, „Acta Universitas Wratislavienis” No 2003, Wrocław 1998
  7. S. Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010
  8. http://www.sejm.gov.pl/poslowie/kluby.htm, 10.05.2011 r.