E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje

Main Article Content

Krzysztof Duda

Abstrakt

This article is going to point main advantages and disadvantages of e-voting. That form of voting could be a turning point in modern democracy. It can avoid many concerns and problems – there are some certain examples attached. It’s our choice to try e-votig but it’ is essencial to know all pros and cons

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Duda, K. (2018). E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 159-167. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Krzysztof Duda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student II roku politologii studiów II stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ustrojów politycznych oraz marketingu politycznego.

Referencje

 1. S. Grabowska, Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009
 2. M. Marczewska-Rytko, Idea demokracji bezpośredniej od okresu antycznego do czasów Internetu i globalizacji, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Lublin 2010
 3. M. Marczewska-Rytko, Demokracja elektroniczna jako próba urzeczywistnienia idei greckiej agory, [w:] Społeczeństwo informacyjne: wizja czy rzeczywistość? t. 2., red. L. H. Haber, Kraków 2004,
 4. R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995
 5. D. Grodzka, E-demokracja, „Infos” 2009, nr 14 (61),
 6. M. Nowina-Konopka, Społeczeństwo informacyjne a teorie demokracji, [w:] Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania, red. T. Białobłocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L. W. Zacher, Warszawa 2006
 7. S. Koczubiej, E-głosowanie jako element demokracji w społeczeństwie informacyjnym, „Problemy Humanistyki”, 2003/2004, nr 8/9, s. 261-273
 8. M. Musiał-Karg, Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii. Wykorzystanie ICT w procedurach głosowania, [w:] Demokracja bezpośrednia. Wymiar globalny i lokalny, red. M. Marczewska-Rytko, A. K. Piasecki, Lublin 2010
 9. M. Kutyłowski, E-voting: głosowanie elektroniczne, „Infos” nr 10 (57),
 10. Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie głosowania elektronicznego, http://www.isoc.org.pl/files/isoc_stanowisko_wybory_20070110.pdf, 12.08.2011 r.
 11. I. Wróbel, Szwajcarskie doświadczenia w głosowaniu przez Internet na przykładzie kantonu Zurych – wnioski dla Polski, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34345&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=3D5E0A7FE21CDCCB96474A99A7AFE220-2, 12.08.2011 r
 12. S. Fenazzi, Der langsame Vormarsch des E-Voting, http://www.swissinfo.ch/ger/Politik/Fuenfte_Schweiz/Der_langsame_Vormarsch_des_E-Voting.html?cid=28665726, 26.08.2011 r.
 13. Via Internet an die Wahlurnen am 23. Oktober 2011, http://www.ch.ch/abstimmungen_und_wahlen/ 02186/02191/02334/index.html?lang=de, 26.08.2011 r.
 14. C. Leggewie, Internauci czyli: dobrze poinformowani obywatel w społeczeństwie współczesnym, „Transit. Przegląd Europejski” 1998, nr 4, za: M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001
 15. T. Becker, Teledemocracy: Bringing Power Back to People, „The Futurist” 1981, za: Ibidem, s. 179.
 16. E. Pietrzyk-Zieniewicz, Polityka w Internecie – populizm jako konsekwencja zaburzeń dialogu, [w:] Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, red. J. Adamowski, Warszawa 2004
 17. W. T. Kulesza, P. Winczorek, Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992
 18. N. B. Freeman, Populism+Telecommunications=Global Democracy, „�National Review”, 15 września 1993 r.,
 19. W. J. Burszta, Internetowe polis, „Przegląd Polski”, 5 kwietnia 2002