Oczywiste refleksje

Main Article Content

Natalia Kusa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kusa, N. (2018). Oczywiste refleksje. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 7-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8705
Dział
Wstęp

Bibliografia

  1. H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000
  2. W. Sady, Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wrocław 2000
  3. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996
  4. I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralności, Kraków 2005
  5. J. Rawls, Liberalizm polityczny, Warszawa 1998
  6. A. Szahaj, M. Jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2008
  7. Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2007
  8. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie. Wybór pism, Kraków 1998
  9. M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2010