Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r.

Main Article Content

Karolina Karolczak

Abstrakt

Public and political activity of women – this subject has been constantly present in Polish public discourse for many years. Lately, the main part of this discourse is the matter of parity and legal guarantee of minimum 35% places dedicated to women on the elections candidates’ register. This essay assesses the legitimacy of these modifications with reference to necessity of cultural or social circumstances. The author also presents factors that determinate women’s public activity. All of these theoretical deliberations are referred to the situation in Gostyń commune and particularly to the personnel of the town council (it consists of only 19% of women).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karolczak, K. (2018). Aktywność społeczno-polityczna kobiet na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem sytuacji w gminie Gostyń po wyborach samorządowych 2010 r. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 79-92. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.07
Dział
Artykuły
Biogram autora

Karolina Karolczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka studiów II stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań: stosunki polsko- -niemieckie po II wojnie światowej; rola i pozycja kobiet w polityce.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego; Dz .U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.
 2. U. Kluczyńska, Kobiety „na drugiej linii” władzy, [w:] Kobiety w polityce,
 3. red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010
 4. A. Opalińska, Problem pozycji kobiet i kwot w systemach wyborczych, [w:] Kobiety we współczesnym świecie, red. M. Musiał-Karg, B. Secler, Poznań 2010
 5. R. Siemieńska, Płeć, wybory, władza, Warszawa 2004
 6. R. Siemieńska, Płeć a przekonanie o efektywności działań politycznych obywateli i zainteresowanie wyborami (parlamentarnymi w 2001 roku i samorządowymi w 2002 roku), [w:] Płeć, wybory, władza, red. R. Siemieńska, Warszawa 2004,
 7. R. E. Matland, Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet: nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze, [w:] Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, red. R. Siemieńska, Warszawa 2003, za: B. Brodzińska, Uwarunkowania aktywności politycznej kobiet na szczeblu lokalnym na przykładzie Rady Miasta Torunia, Toruń 2008
 8. B. Budrowska, D. Duch-Krzystoszek, A. Titkow, Ścieżki karier kobiet i mężczyzn, [w:] Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A. Titkow, Warszawa 2003
 9. M. Szpunar, Kobiety w polityce – aktywne czy pasywne?,
 10. [w:] Kobiety w polityce, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010
 11. K. Skarżyńska, Aktorzy polityczni: czym jest polityka dla jednostki, [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań 2002
 12. O. Barburska, Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, Studia Studia Europejskie (Warszawa) – 2002, nr 2, s. 69-93, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2002_Barburska.pdf, 1.02.2011 r.
 13. Samorząd Gostyński, red. R. Czub, M. Kretkowski, Gostyń 2010
 14. Badania przeprowadzone w celu dokumentacji projektu „Nic o nas bez nas – szkoła lokalnych liderek”, zakładającego zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, zarówno samorządowym jak i społecznym; wyniki: E. Palka, materiały niepublikowane.