Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa?

Main Article Content

Paulina Wierzba

Abstrakt

The article Identity of Homosexual Women – Drama or a Constructive Alternative? presents the most important aspects of homosexual identity changes, which can be observed in modern society, especially as far as problems of homosexual women are concerned. The main goal of this article is to show the crash of modernism and postmodernism ideologies connected to cultural pluralism and axiological relativism and their consequences for the shape of lesbian’s identity. Reflections are illustrated by the statements from the homosexual women’s websites. As a result, main issues can be understood better

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wierzba, P. (2018). Tożsamość homoseksualnych kobiet – dramat czy konstruktywna alternatywa?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 43-50. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.04
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paulina Wierzba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– magister socjologii i pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe ogniskują wokół przemian współczesnej kultury, przede wszystkim w kontekście społecznego konstruowania i przeobrażeń tożsamości.

Bibliografia

 1. A. Titkow, D. Duch-Krzystoszek, B. Budrowska, Nieodpłatna praca kobiet mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004
 2. Adres internetowy: http://lesbijka.phorum.pl/viewtopic.php?t=259, 5.01.2011 r
 3. Adres internetowy: http://lesbijka.phorum.pl/viewtopic.php?t=267, 6.01.2011 r.
 4. A. Kotlarska-Michalska, Czynniki utrudniające proces tworzenia się tożsamości współczesnej młodzieży, [w:] Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia , red. B. Harwas-Napierała, H. Liberska, Poznań 2007
 5. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość, edukacja, migotanie znaczeń, Kraków 1998
 6. K. Slany, Dywersyfikacja form życia rodzinnego we współczesnym świecie. Przykład związków homoseksualnych, [w:] Homoseksualizm, perspektywa interdyscyplinarna, red. K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana, Kraków 2005
 7. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005
 8. Z. Krasnodębski, Upadek idei postępu, Warszawa 1991
 9. P. Leszkowicz, T. Kitliński, Miłość i demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce, Kraków 2005
 10. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2009
 11. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000
 12. Adres internetowy: http://lesbijka.phorum.pl/viewtopic.php?t=278, 1.01.2011
 13. P. Bourdieu, Struktury, habitus, praktyki, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, t. 2., red. A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 2006
 14. G. Corey, M. Schneider-Corey, Sens życia i wartości, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Steward, Warszawa 2002
 15. A. Długołęcka, Kształtowanie się tożsamości homoseksualnej, [w:] Homoseksualizm – perspektywa interdyscyplinarna, red. K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana, Kraków 2005
 16. P. Fijałkowski, Homoseksualizm wykluczenie transgresja akceptacja, Warszawa 2009