Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell

Main Article Content

Łukasz Skoczylas

Abstrakt

The article gives a brief introduction to the social theory of gender relations created by R. Connell. It discusses mainly the concept of hegemonic masculinity, showing its main features and present form. The article also underlines Connell’s understanding of cultural gender. Moreover, masculinity in different cultures and the sources of modern masculinity patterns are presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas, Łukasz. (2018). Hegemoniczna męskość i dywidenda patriarchatu. O społecznej teorii płci kulturowej Raewyn Connell. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 11-18. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.01
Dział
Artykuły
Biogram autora

Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: pamięć społeczna, gender studies, socjologia turystyki.

Bibliografia

  1. H. Bradley, Płeć, Warszawa 2008
  2. M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie, Kraków 2008
  3. D. Demetriou, Connell’s Concept of Hegemonic Masculinity: A Critique, „Theory and Society” 2001, nr 3
  4. R. W. Connell, A Whole New Word: Remaking Masculinity in the Context of the Environmental Movement, „Gender and Society” 1990, nr 4
  5. M. Donaldson, What is hegemonic masculinity?, „Theory and Society” 1993, nr 5
  6. R. W. Connell, The Big Picture: Masculinities in Recent Word History, „Theory and Society” 1993, nr 5