Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową

Main Article Content

Marcin Łukaszewski

Abstrakt

The problem of Senate as a self-government chamber and self-government person – parliament deputy relations were shown in the political history of the Polish Third Republic many times. In 2001, when self-government laws were introduced into the political system of self-government, there was an institution of incompatibilitas (incompatibility of self-governmental and parliamentarian seats). It influenced the subsequent public debate about the role of Senate and the emerging plans to transform it into a self-government chamber.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukaszewski, M. (2018). Zasada incompatibilitas w samorządowym prawie ustrojowym (relacje samorządowiec-parlamentarzysta) i projekt przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 147-157. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marcin Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki systemów politycznych małych państw ze szczególnym uwzględnieniem ustrojów politycznych european microstates.

Bibliografia

 1. Senat ostatniej kadencji, „Rzeczpospolita” z dnia 6.10.1993 r
 2. J. Koral, Sen o Senacie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 30.11.1994
 3. L. Wiśniewski, Tor przeszkód projektu nowej konstytucji, „Rzeczpospolita” z dnia 6.10.1993
 4. J. Pilczyński, Senat zbędny czy potrzebny, „Rzeczpospolita” z dnia 11.07.1994
 5. Adam Struzik podwójnym marszałkiem, „Rzeczpospolita” z dnia 7.10.1994
 6. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2001 Nr 45 poz. 497, art. 1 pkt 29, art. 2 pkt 13, art. 3 pkt 14.
 7. Vide: PSL: wpuścimy samorząd do Senatu, http://www.tvn24.pl/1
 8. ,1688795,0,1,psl-wpuscimy-samorzad-do-senatu,wiadomosc.html, 13.06.2011
 9. Archiwum Danych o Posłach, http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny3kad, 13.06.2011 r.; Senatorowie IV kadencji Senatu RP, http://www.senat.pl/arch.htm, 13.06.2011 r.
 10. D. Długosz, Konieczna kohabitacja? Polski samorząd terytorialny w mechanizmie polityki publicznej, „Analizy i Opinie” 2007, nr 1, Warszawa 2007
 11. Deklaracja w sprawie decentralizacji państwa, Warszawa 7 listopada 2007 r., „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 4
 12. Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, KSP NSZZ „Solidarność”, http://www.skpnszz.org/downloads/HISTORIA%20NSZZ/dokumenty/Program%20I%20KZD,
 13. 06.2011 r.
 14. Senat – Izba samorządowa?, Seminarium, zapis scenograficzny, 29.11.1994 r., http://www.senat.gov.pl/k3/agenda/seminar/a/s-07a.pdf, 18.06.2011 r
 15. Vide: Eksperci widzą argumenty za i przeciw łączeniu mandatów, http://www.salon24.pl/news/88792,eksperci-widza-argumenty-za-i-przeciw-laczeniu-mandatow, 19.06.2011 r.
 16. Projekt zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (z dnia 2 kwietnia
 17. r.), „Raport Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość” 2009, nr 4, http://www.dip.org.pl/Raport_8_08-09-2009_nierozkladowki.pdf, 14.06.2011 r.
 18. Samorządowcy chcą zdobyć Senat. Ale posady w samorządach zamierzają zachować, „Polska The Times” z dnia 12.05.2011 r.
 19. Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007- 2011, http://www.psl.org.pl/upload/pdf/dokumenty/priorytety_1_.pdf, 18.06.2011 r.
 20. Protokół z debaty „20 lat samorządu gminnego w Polsce”. Postulaty przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i małych miast, http://ww.org.pl/data/ProtokolDbtaSam.pdf, 19.06.2011 r.
 21. Karta Świdnicka 2011, Lista Postulatów Samorządowych 2011, http://www.kongresregionow.pl/images/stories/pdf/kartaswidnicka2011_09.05.pdf, 29.06.2011 r.
 22. Samorządowcy o reprezentacji w Senacie, http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/samorzadowcy-o-reprezentacji-w-senacie,16793.html, 30.06.2011 r.
 23. J. Kałucki, P. Gursztyn, Ludzie Dutkiewicza chcą do Senatu, „Rzeczpospolita” z dnia 24.02.2011
 24. Dutkiewicz: Samorządowcy do Senatu, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dutkiewicz;samorzadowcy;do;senatu,60,-1,866364.html#, 05.07.2011
 25. Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory Samorządowe 2010 – Sejmik Województwa Dolnośląskiego, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/020000/020000.html#tabs-6, 5.07.2011 r.
 26. Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory Samorządowe 2010 – miasto Wrocław, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/020000/026401.html#tabs-6, 5.07.2011 r.
 27. J. Ciemniewski, Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5,
 28. Pawlak chce samorządowców w Senacie, http://www.wprost24.pl/ar/2
 29. /Pawlak-chce-samorzadowcow-w-Senacie/, 20.06.2011 r
 30. Aktualne kluby i koła Sejmu RP VI kadencji (stan na 29-06-2011) , http://www.sejm.gov.pl/poslowie/kluby/kluby_kola.htm, 30.06.2011 r.