RzeczPiSpolita POlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010

Main Article Content

Marcin Skobrtal

Abstrakt

The competition between Civic Platform (PO) and Law and Justice (PiS) in recent 5 years has led to the reflection about the territorial aspect of these divisions. Particulary interesting is the distribution of votes. A few tendentions like presence of historical divisions can be observed. The aim of this paper is to analyse these divisions and the main factors of their occurance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skobrtal, M. (2018). RzeczPiSpolita POlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 61-79. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.01
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marcin Skobrtal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– ur. 1984 w Wałbrzychu, absolwent politologii na UAM, doktorant w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM, autor kilkunastu artykułów i współredaktor pracy zbiorowej, zainteresowania badawcze: nacjonalizm i kwestie narodowościowe (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej), geografia wyborcza.

Referencje

  1. P. Śmiłowicz, Popękany kraj, „Newsweek”, http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie/1089/popekany-kraj,40153,1, 18.04.2011 r
  2. Dane Państwowej Komisji Wyborczej,
  3. http://wybory2005.pkw.gov.pl/, 16.02.2011 r.; http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoKraj.html?, 17.02.2011 r.; http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/M/index.htm, 18.02.2011 r;
  4. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm, 18.02.2011.
  5. Dane PKW: http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=20&layout=1 oraz GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 26.03.2011 r.
  6. Dane GUS: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, 26.03.2011
  7. Dame PKW:http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=20&layout=1, 1.04.2011 r.