Kontakt
Redakcja "Res Facta Nova", Instytut Muzykologii UAM ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 61-614 Poznań

redakcja@resfactanova.pl

Główna osoba do kontaktu

Ewa Schreiber
Instytut Muzykologii UAM
Telefon +48-609-314-307

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 61-829-38-66