Redaktor Naczelna

dr Ewa Schreiber, UAM, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, Polska, redakcja@resfactanova.pl

Zastępca Redaktor Naczelnej

dr Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Muzykologii, Polska, slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl.

Redaktor

dr Małgorzata Pawłowska , Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Polska, malgorzata.pawlowska@amuz.krakow.pl

Marcin Krajewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Muzykologii

 

 

Rada Redakcyjna

Marcin Gmys (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, Poznań, PL) - przewodniczący/chairman

Paolo Emilio Carapezza (Universita degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, IT)

Helen Geyer (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Institut für Musikwissenschaft, DE)

Lisa Jakelski (University of Rochester, Eastman School of Music, USA)

Małgorzata Janicka-Słysz (Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, PL)

Alicja Jarzębska (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, PL)

Stefan Keym (Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft, DE)

Irena Poniatowska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Muzykologii, PL)

Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, PL)

Michael Spitzer (University of Liverpool, Department of Music, GB)

Paweł Szymański (Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa, PL)

Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, PL)

Ryszard Wieczorek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, PL)

Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, PL)

Laura Zattra (IRCAM/ Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Paryż, FR)