Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna

dr Ewa Schreiber , ewa_s@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, Polska

Zastępca Redaktor Naczelnej

dr Sławomir Wieczorek , slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Muzykologii, Polska

Redaktor

dr Małgorzata Pawłowska, malgorzata.pawlowska@amuz.krakow.pl 
Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Polska

Marcin Krajewski, redakcja@resfactanova.pl
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Muzykologii, Polska

Redaktorka językowa

Zofia Weaver - język angielski

 

Rada Redakcyjna

Przewodniczący

Marcin Gmys , marcin.gmys@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, Poznań, Polska

 

Paolo Emilio Carapezza
Universita degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, IT

Helen Geyer
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Institut für Musikwissenschaft, DE

Lisa Jakelski
University of Rochester, Eastman School of Music, USA, ljakelski@esm.rochester.edu

Małgorzata Janicka-Słysz , malgorzata.janicka.slysz@amuz.krakow.pl,
Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, PL,

Alicja Jarzębska , Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, PL,

Stefan Keym , keym@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Institut für Musikwissenschaft, DE

Irena Poniatowska,
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Muzykologii, PL

Barbara Przybyszewska-Jarmińska , barbara.przybyszewska-jarminska@ispan.pl
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, PL 

Michael Spitzer,
University of Liverpool, Department of Music, GB

Paweł Szymański,
Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa, PL

Marcin Trzęsiok ,
Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, PL,

Ryszard Wieczorek , wieczory@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk o Sztuce, Instytut Muzykologii, PL

Małgorzata Woźna-Stankiewicz , malgorzata.wozna-stankiewicz@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, PL

Laura Zattra , laura_zattra@yahoo.it
IRCAM/ Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Paryż, FR