„Res Facta Nova” to pismo naukowe poświęcone muzyce współczesnej. Od początku istnienia (od roku 1967), niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, pismo stanowi istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce. Do grona jego założycieli należeli Michał Bristiger, Stefan Jarociński, Józef Patkowski i Mieczysław Tomaszewski. „Res Facta Nova” publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące współczesnej twórczości muzycznej (polskiej i światowej), a także artykuły problemowe poświęcone m.in. semiotyce, estetyce, filozofii, socjologii czy psychologii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sztuki współczesnej.

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus, Index-Copernicus (ICI Journals Master List), POL-index, CEEOL, Google Scholar, Bibliografia Geografii Polskiej, Arianta, WorldCat, MOST Wiedzy

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
20 punktów (MNiSW)
ICV 2019: 55.95
DOI: 10.14746/rfn
ISSN: 1897-824X ISSN (Online): 2544-9303
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons  Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Nr 21 (30) (2020)

Wyświetl wszystkie numery