Recenzenci

9 (28) 2018
dr Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Małgorzata Chmurzyńska, Uniwersytet Fryderyka Chopina, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Tadeusz Kornaś, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Bogumiła Mika, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Tomasz Misiak, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Joanna Posłuszna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PL
dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Marcin Trzęsiok, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Sławomir Wieczorek, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Michał Wierzchoń, Uniwersytet Jagielloński, PL

20 (29) 2019
dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr Agnieszka Drożdżewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Paweł Gancarczyk, Polska Akademia Nauk, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Małgorzata Komorowska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, PL
dr Robert Losiak, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Mateusz Salwa, Uniwersytet Warszawski, PL
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL

21 (30) 2020
dr hab. Tomasz Baranowski, Uniwersytet Warszawski, PL
dr Maria Chełkowska-Zacharewicz, Uniwersytet Śląski, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
Prof. Magdalena Dziadek, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Akademia Sztuki w Szczecinie, PL
dr hab. Krzysztof Guczalski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr Eliza Krupińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, PL
dr hab. Joanna Maleszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Grzegorz Piotrowski, Uniwersytet Gdański, PL
dr Magdalena Stochniol, Akademia Muzyczna w Katowicach, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski, PL

22 (31) 2021
dr Michał Bajer, Uniwersytet Szczeciński, PL
Prof. Amy Bauer, University of California, Irvine, USA
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, Instytut Sztuki PAN, PL
dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński, PL
dr hab. Anna Chęćka, Uniwersytet Gdański, PL
dr hab. Agnieszka Draus, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PL
Prof. Levon Hakobian, The State Institute for Art Studies, Moscow, RUS
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
dr hab. Kinga Kiwała, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, PL
dr Dobrawa Lisak-Gębala, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr hab. Katarzyna Lisiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Wolfgang Marx, University College Dublin, IE
dr hab. Joanna Miklaszewska, Uniwersytet Wrocławski, PL
dr Weronika Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, PL
Prof. Mackenzie Pierce, Cornell University, Ithaca, USA
dr hab. Renata Skupin, Akademia Muzyczna w Gdańsku, PL
dr Marcin Strzelecki, Akademia Muzyczna w Krakowie, PL
dr hab. Jacek Szerszenowicz, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL
prof. dr hab. Marta Szoka, Akademia Muzyczna w Łodzi, PL