Mieczysław Tomaszewski. Muzykolog wolny, niezależny i zaangażowany

Main Article Content

Teresa Malecka

Abstrakt

The article discusses the culture-creating activities of Mieczysław Tomaszewski (1921–2019) at the Polish Music Publishing House and within the context of Musical Encounters at Baranów Sando- mierski (1976–1981). The text is mainly concerned with Tomasze-wski’s publications relating to twentieth-century Polish composers: Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj Górecki. The reflections of the Polish musicologist are closely entwined with the theoretical conceptions developed by himself: the conception of Wort-Ton, the method of integral interpre-tation of a musical work, the conception of nodal points in the lives of composers, or intertextuality in music. Applying these conceptions allowed him to describe Polish twentieth-century compositions at different levels and in different contexts: beginning with a synthetic periodisation of creative development, up to masterly analyses and interpretations of individual works that take into consideration their intertextual references. The Polish musicologist also paid careful at-tention to composers’ statements testifying to their original views and inner transformations. The problem of freedom was of particular im-portance to him, both in its personal, artistic aspect and in its histor-ical dimension. Tomaszewski as a person reveals himself throughout his activities as someone both free and committed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Malecka, T. (2019). Mieczysław Tomaszewski. Muzykolog wolny, niezależny i zaangażowany. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (20 (29), 7-16. https://doi.org/10.14746/rfn.2019.20.1
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Chłopecki Andrzej, Polskie Requiem, [w:] Festiwal muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Kraków – Lusławice – Poznań 9–16 VI 1988, red. Krzysztof Droba, Kraków 1988, s. 65.
 2. Droba Krzysztof, Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim, Akademia Muzyczna w Krakowie, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, BOSZ, Kraków 2011.
 3. Jan Paweł II, Audiencja dla wiernych z Białorusi, 1998 rok, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/spotk_bialorus_17101998.html (17.10.2019).
 4. Krzysztof Penderecki – muzyka ery intertekstualnej. Studia i interpretacje, red. Mieczysław Tomaszewski, Ewa Siemdaj, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Markowska Elżbieta, Utwór powinien być owocem natchnienia. Rozmowa z Witoldem Lutosławskim, „Ruch Muzyczny” 1990 nr 22.
 6. Penderecki Krzysztof, Labirynt czasu. Pięć wykładów na koniec wieku, Respublica, Warszawa 1997.
 7. Tischner Józef, Myśli wyszukane, Znak, http://www.tygodnik.com.pl/ludzie/tischner/mysli.html (19.10.2019).
 8. Tomaszewski Mieczysław, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Ars Nova, Poznań 1998.
 9. Tomaszewski Mieczysław, Chopin. Ein Leben in Bildern, Schott, Mainz 2010.
 10. Tomaszewski Mieczysław, Chopin. Fenomen i paradoks, Gaudium, Lublin 2009.
 11. Tomaszewski Mieczysław, Chopin 2. Uchwycić nieuchwytne, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Kraków–Warszawa 2016.
 12. Tomaszewski Mieczysław, Frederic Chopin und seine Zeit, Laaber-Verlag, Laaber 1999.
 13. Tomaszewski Mieczysław, Fryderyk Chopin. Życie twórcy. Leksykon multimedialny (CD-ROM), Neurosoft Sp. z o.o., Kraków 1995.
 14. Tomaszewski Mieczysław, Górecki. Zadziwienia i fascynacje, [w:] Profesorowi Henrykowi Góreckiemu – Księga, wydawnictwo okolicznościowe z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2003.
 15. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000.
 16. Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki i jego muzyka. Cztery eseje, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000.
 17. Tomaszewski Mieczysław, Krzysztof Penderecki. Trudna sztuka bycia sobą, Znak, Kraków 2004.
 18. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996.
 19. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Seria druga, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2010.
 20. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka wobec sacrum. Próba rozeznania, [w:] Olivier Messiaen we wspomnieniach i w refleksji badawczej, red. Marta Szoka, Ryszard Daniel Golianek, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2009, s. 39–47.
 21. Tomaszewski Mieczysław, Nad pieśniami Karola Szymanowskiego. Cztery studia, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
 22. Tomaszewski Mieczysław, O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2005.
 23. Tomaszewski Mieczysław, Penderecki. Bunt i wyzwolenie, t. I: Rozpętanie żywiołów; t. II: Odzyskiwanie raju, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2008/09.
 24. Tomaszewski Mieczysław, Penderecki. Rozmowy Lusławickie, rozmawiał Mieczysław Tomaszewski, BOSZ, Kraków 2005.
 25. Tomaszewski Mieczysław, Słuchając muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego, „Res Facta Nova” 2011 t. 12 (21), s. 37–43.
 26. Tomaszewski Mieczysław, Studia nad pieśnią romantyczną. Od wyznania do wołania, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1997.
 27. Tomaszewski Mieczysław, Wszystko ma swój początek, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2016 t. 8/9, s. 243–250.
 28. Tomaszewski Mieczysław, Życia twórcy punkty węzłowe. Rekonesans, [w:] idem, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 35–48.