Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta w reżyserskiej interpretacji Lii Rotbaumówny – próba rekonstrukcji

Main Article Content

Justyna Rudnicka

Abstrakt

Don Juan by Wolfgang Amadeus Mozart, directed by Lia Rotbaum (Opera Wrocławska, 1969), turned out to be an unorthodox staging supported by deep theoretical reflection. This article attempts to reconstruct this staging, on the basis of what is known as the work’s documentation (director’s copy, photographs, opera programme), reviews, accounts by the singers, as well as the director’s theoretical writings. Don Juan in the interpretation of Lia Rotbaum is an ambivalent figure, who combines contradictory attitudes. He is not a thoroughly negative protagonist; it is the other characters in the opera who, like mirrors, reflect other aspects of his activities. For this reason the director makes the question of responsibility of one person towards another the main theme of the work. Directorial techniques include the use of the revolving stage to give tempo and dynamics to individual scenes; removing and changing the sequence of some musical fragments; operating with studied, rich stage movement, and a highly ordered stage design.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicka, J. (2019). Don Juan Wolfganga Amadeusa Mozarta w reżyserskiej interpretacji Lii Rotbaumówny – próba rekonstrukcji. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (20 (29), 55-68. https://doi.org/10.14746/rfn.2019.20.5
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Barańczak Stanisław, Stanisław Barańczak słucha arcydzieł, Wydawnictwo a5, Kraków 2016.
 2. Berger Karol, Bach’s Cycle, Mozart’s Arrow. An Essay on the Origins of Musical Modernity, University of California Press, Berkeley 2007.
 3. Dachtera Krystyna, Opera Wrocławska 1945–1995, Państwowa Opera Wrocławska, Wrocław 1995.
 4. Don Juan [program spektaklu], Opera Wrocławska, Wrocław 1969.
 5. Dzieduszycki Wojciech, Don Juan we Wrocławiu, „Życie Literackie” 6.04.1969.
 6. Dzieduszycki Wojciech, Od Halki do Halki, czyli dwadzieścia lat Opery Wrocławskiej, [w:] Opera Wrocławska 1945–1970, red. Adam Dachtera, Kazimierz Koszutski, Tadeusz Riedl, Stanisław Szymański, Opera Wrocławska, Wrocław 1970.
 7. Dzieduszycki Wojciech, Strojny Don Juan w Operze, „Wieczór Wrocławia” 1969 nr 35.
 8. Dzieduszycki Wojciech, Trąby jerychońskie, „Odra” 1969 nr 98.
 9. Gomułka Edyta, Lia Rotbaumówna – portret reżysera, artysty teatru operowego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Jankowski Bogdan, Dramat nie bardzo wesoły, „Teatr” 1969 nr 6.
 11. Kański Józef, Don Juan we Wrocławiu, „Ruch Muzyczny” 1969 nr 10.
 12. Kański Józef, Don Juan we Wrocławiu, „Trybuna Ludu” 30.05.1969.
 13. Kasperska-Sadowska Joanna, Pless Józef, Andrzej Sadzio Sadowski. Scenograf, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2013.
 14. Kierkegaard Søren, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna, przeł. Antoni Buchner, „Res Facta” 1970 t. 4.
 15. Kofin Ewa, Don Juan w trzech obsadach, „Słowo Polskie” 1969 nr 61.
 16. Korwin, Don Juan, „Gazeta Robotnicza” 6.03.1969.
 17. Osterloff Barbara, Andrzej Sadowski, [w:] Encyklopedia teatru polskiego, http://www.encyklopediateatru.pl/autorzy/2475andrzej-sadowski (10.11.2019).
 18. Platówna Stanisława, „Goplana” Władysława Żeleńskiego, „Słowo Polskie” 8.04.1959.
 19. Raszewski Zbigniew, Dokumentacja przedstawienia teatralnego,[w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. Janusz Degler, t. 3, Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz. Krytyk. Badacz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1978, s. 527–543.
 20. Rotbaumówna Lia, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego, t. III, 1910–2000, vol. 2, red. Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Małgorzata Komorowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.
 21. Rotbaumówna Lia, Niektóre aspekty wokalno-aktorskiego warsztatu, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu” 1990 nr 55.
 22. Rotbaumówna Lia, Opera a jej kształt sceniczny. Notatki z warsztatu reżysera, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1969.
 23. Rotbaumówna Lia, W kręgu Don Juana, [w:] Don Juan – program spektaklu, Wrocław 1969.
 24. Skwarczyńska Stefania, Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. Janusz Degler, t. 3, Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz. Krytyk. Badacz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1978, s. 545–552.
 25. Swolkień Henryk, Trzy wieczory we Wrocławiu ,„Kurier Polski” 1969 nr 122.
 26. Wiłkomirski Kazimierz, Wspomnień ciąg dalszy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980.
 27. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, sygn.: 193/2000/2; 73/98/1; 194/00.