Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia

Main Article Content

Beata Bolesławska-Lewandowska

Abstrakt

Throughout their lives Zygmunt Mycielski and Michał Bristiger were deeply interested in the development of musical life in Poland, understood in its wider perspective. Both were also editors-in-chief of the two most important music periodicals in Poland: „Ruch Muzyczny” (Mycielski) and „Res Facta” (Bristiger). In 1973 Mycielski also joined the Editorial Committee of „Res Facta”. What was his relationship with Michał Bristiger’s journal and with its editor himself? The article explores these relationships on the basis of published issues of „Res Facta” and „Res Facta Nova”, reminiscences of members of the editorial team, as well as preserved correspondence between Zygmunt Mycielski and Michał Bristiger.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bolesławska-Lewandowska, B. (2020). Zygmunt Mycielski i „Res Facta” Michała Bristigera: międzyredaktorskie dialogi i solilokwia. Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 11-17. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.1
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bolesławska-Lewandowska Beata, Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje, rozmowy o kompozytorze, wstęp Marek Zagańczyk, PWM, Kraków 2018.
 2. Bolesławska-Lewandowska Beata, Zygmunt Mycielski na łamach paryskiej „Kultury”, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2017 t. XV, s. 78–98, http://polskirocznikmuzykologiczny.pl/pdfy/PRM2017_Lewandowska.pdf
 3. Bristiger Michał, Zagajenie zebrania Redakcji „Res Facta Nova” w dniu 26 września 2007 roku, http://www.resfactanova.pl/pismo.html
 4. Brün Herbert, Muzyka i informacja, przeł. Kazimierz Strzałka, „Res Facta” 1969 t. 3, s. 172–191.
 5. Korespondencja Michała Bristigera i Zygmunta Mycielskiego, z rękopisów odczytał i przypisami opatrzył Michał Klubiński, „Kamerton” 2014 t. 58, s. 34–48.
 6. Krajewski Marcin, „Szereg”, „tablica”, „modulacja”: Zygmunta Mycielskiego wybory wysokości dźwięków, [w:] Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, red. Grzegorz Oliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 50–64.
 7. Lindstedt Iwona, Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, Polihymnia, Lublin 2001.
 8. List Zygmunta Mycielskiego do Michała Bristigera z marca 1954, oprac. Sylwia Wachowska i Aleksander Laskowski, „Res Facta Nova” 2017 t. 18 (27), s. 31–37.
 9. Markowska Elżbieta, Mycielski Zygmunt, Dwie rozmowy, „Res Facta Nova” 1994 t. 1(10), s. 37–41.
 10. Mycielski Zygmunt, Dziennik 1960–1969, red. Zofia Mycielska- Golik, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2001.
 11. Mycielski Zygmunt, Hommage à Nadia Boulanger, „Ruch Muzyczny” 1980 nr 1, s. 4–5.
 12. Mycielski Zygmunt, Nadia Boulanger, „Tygodnik Powszechny” 1979 nr 45 (11.11), s. 5.
 13. Mycielski Zygmunt, Niby-dziennik, red. Zofia Mycielska-Golik, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1998.
 14. Mycielski Zygmunt, Niby-dziennik ostatni 1980–1987, red. Barbara i Jan Stęszewscy, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012.
 15. Mycielski Zygmunt, Szkice i wspomnienia, red. Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.
 16. Mycielski Zygmunt, Wspominając Nadię Boulanger, „Kultura”[Paryż] 1980 nr 5, s. 113–116.
 17. Pociej Bohdan, Myśl i muzyka współczesna („Res Facta”), „Ruch Muzyczny” 1967 nr 16, s. 6–7.
 18. „Res Facta Nova” 1994 t. 1(10).
 19. „Res Facta” 1967 t. 1.
 20. „Res Facta” 1973 t. 7.