Wobec społecznego i kulturowego fenomenu "Chopinowskiego Igrzyska"
PDF

Słowa kluczowe

Fryderyk Chopin
piano competitions
The International Chopin Piano Competition
piano
sociology of music
anthropology of music

Jak cytować

Bruliński, M. (2020). Wobec społecznego i kulturowego fenomenu "Chopinowskiego Igrzyska". Res Facta Nova. Teksty O Muzyce współczesnej, (21 (30), 133–141. https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.10

Abstrakt

The article is a review of the book The Chopin Games on the history of the Fryderyk Chopin International Piano Competition 1927–2010. In the author’s opinion, the synthesis organizing selected cultural, social and anthropological aspects of the Chopin Competition was very useful, and it’s authors completed a large part of the tasks declared in the introduction to the work.

https://doi.org/10.14746/rfn.2020.21.10
PDF

Bibliografia

Arendt Ada, Bogucki Marcin, Majewski Paweł, Sobczak Kornelia, Chopinowskie Igrzysko: Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927– 2015, red. Paweł Majewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Bourdieu Pierre, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. Andrzej Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.

Dybowski Stanisław, Laureaci Konkursów Chopinowskich w Warszawie, Selene, Warszawa 2005.

Eigeldinger Jean-Jacques, Chopin et Pleyel, Fayard, Paris 2010. Gennep Arnold van, Obrzędy przejścia, przeł. Beata Biały, PIW, Warszawa 2006.

Goffmann Ervin, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Paweł Śpiewak, Wydawnictwo KR, Warszawa 2008.

Hamilton Kenneth, After the Golden Age: Romantic Pianism and Modern Performance, Oxford University Press, Oxford 2008.

Hildebrand Dieter, Pianoforte: A Social History, George Braziller, London 1989.

Huntington Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. Hanna Jankowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1997.

Ingarden Roman, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, PWM, Kraków 1973.

Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927–1995, red. Irena Jarosz, Barbara Niewiarowska i in., Romega, Gdańsk–Warszawa 2000.

Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne imienia Fryderyka Chopina w Warszawie 1927–1970, red. Jan Prosnak, Towarzystwo Imienia Fryderyka Chopina, Warszawa 1970.

Mycielski Zygmunt, W czasie konkursu chopinowskiego, „Przegląd Kulturalny” 1960 nr 11.

Nineteenth-Century Piano Music, red. R. Larry Todd, Routledge, London 1990.

Opowieści Jerzego Waldorffa. Wielka gra, rozm. przepr. M. Kubik, „Express Wieczorny” 29 IX–1 X 1990 nr 189.

Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, przeł. Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz,

red. John MacAloon, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Wagner Izabela, Producing Excellence: The Making of Virtuosos, Rutgers University Press, New Jersey 2015.

Wysocki Stefan, Wokół Konkursów Chopinowskich, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1986.