Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Franęoisa Hollande’a
PDF

Jak cytować

KOSZEL, B. (2013). Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Franęoisa Hollande’a. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 23–38. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.2

Abstrakt

Po przejęciu władzy we Francji przez prezydenta F. Hollande’a w maju 2012 r. współpraca francusko-niemieckawUnii Europejskiej uległa osłabieniu, ale nie przełożyło się to jakoś szczególniena kooperację na płaszczyźnie bilateralnej. Konieczność ścisłej współpracy w celu przezwyciężenia kryzysu strefy euro zmuszała Berlin i Paryż do korygowania własnych ambitnych planów i wypracowywania niezbędnych kompromisów. Z kolei obchody okrągłej rocznicy 50-lecia traktatu elizejskiego nakazywały wypracowywanie strategii rozwoju wzajemnych relacji na następne lata. W Unii Europejskiej oba państwa są skazane na współpracę, ponieważ w powszechnej opinii Niemcy i Francja stanowią nadal motor integracji europejskiej i gwarancję jej stabilnego rozwoju.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.2
PDF

Bibliografia

Alexander R., Lehnartz S. (2013), Merkel und Hollande proben ein wenig Romantik, „Die Welt”, 23.01.2013.

Angela Merkel, l ’encombrant modèle pour Nicolas Sarkozy, „Le Monde”, 30.01.2012.

Bannas G. (2013), Parlamente wollen kooperieren, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 15.01.2013.

Bart, Merkozy pije sobie z dzióbka, „Gazeta Wyborcza”, 7.02.2012.

Besuch von Hollande: Merkel wirbt fü r offene Märkte in Europa, „Der Spiegel”, 18.03.2013.

Bielecki T., Europo, naprawiaj się szybciej, bo idą populiści, „Gazeta Wyborcza”, 28.06.2013.

Brössler D. (2012), Stimmen zur französischen Präsidentschaftswahl. Wie Deutschland auf Hollande reagiert, „Süddeutsche Zeitung”, 6.05.2012.

Brunet M., (2012), Nicolas Sarkozy ne profite pas de son intervention télévisée, „Le Figaro”, 30.01.2012.

Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge gegen ESM und Fiskalpakt zurück - Ratifizierung kann jetzt zügig umgesetzt warden, Bundesministerium der Finanzen, http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Franzpolitik/2012/09/2012-09-12-PM50.html.

Bundeskanzlerin kommt Opposition entgegen, „Handelsblatt”, 4.06.2012.

Bundesregierung legt Wachstumskonzept vor, „Die Zeit”, 4.06.2012.

Ciechanowicz A., Sadowski R. (2012), Przyszłość tandemu niemiecko-francuskiego, „Komentarze OSW”, 07.2012 file:///C:/Users/Gabinet/Desktop/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20tandemu%20niemiecko-fTancuskiego%20%20%200SW.htm.

Cziomer E. (2012), Wyzwania kryzysu zadłużenia strefy euro dla poszukiwania nowej roli Niemiec w Unii Europejskiej wXXwieku, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 6.

Deutschland schnürt Wachstumspaket fü r Europa, „Der Spiegel”, 4.06.2012.

Der nationale Pakt fü r Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, http://www.ambafranceat.org/IMG/pdfDer_nationale_Pakt_fuer_Wachstum_Wettbewerbsfaehigkeit_und_Beschaeftigung_2012.pdf.

Deutsch-französische Freundschaft „Wir bilden das Herz Europas”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 22.09.2012.

Die Bedingungen der SPD fü r ein Ja zum Fiskalpakt, „Handelsblatt”, 15.05.2012.

Die Linke: Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus nicht ratifizieren, Deutscher Bundestag, http://www.bundestag.de/presse/hib/2012_05/2012_217/01.html.

Fabius L., Westerwelle G. (2013), List ministrów spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Traktat, który zmienił Europę, „Gazeta Wyborcza” 22.01.2013 (przedruk).

Feierlichkeiten in Reims: Merkel und Hollande in Freundschaft vereint, „Der Spiegel”, 8.07.2012.

Fortschritte bei Gesprächen über Schuldenschnitt, „Financial Times Deutschland”, 31.01.2012.

François Hollande remporte l ’élection présidentielle, „Le Monde”, 7.05.2012.

Frankreich: Opposition gibt Hollande Schuld an Spannungen mit Merkel, „Der Spiegel”, 29.04.2013.

Frankreichs Sozialisten: Front gegen Merkel, „Der Spiegel”, 27.04.2013.

Gemeinsame Erklärung von Deutschem Bundestag und Assemblée nationale aus Anlass des 50. Jahrestags der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages, http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/42557672_kw04_elysee_erklaerung/index.html.

Gostyńska A., Tokarski P. (2012), Spór o nowy paktfiskalny - analiza i ocena, „Biuletyn PISM”, nr 17 z 14.02. 2012, http://www.pism.pl/files/?id_plik=9516.

Gostyńska A., Liszczyk D. (2012), Ratyfikacja paktu fiskalnego we Francji: w kierunku dalszej fragmentacji UE?, „Biuletyn PISM”, nr 94 z 18 października 2012.

Götz M. ( 2013), Partnerstwo czy nierównowaga? Francja wobec rosnącej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 128.

Hanke Th. (2012), Merkel und Hollande nehmen Kurs auf Politische Union, „Handelblatt”. 22.09.2012.

Hilz W. (2013a), Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy”zu „Merkollande”?, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, B 1-3/2013.

Hilz W. (2013b), Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy” zu „Merkollande’”?, ,Aus Politik und Zeitgeschichte”, B 1-3/2013.

Hollande F., Réussir la transition énergetétique, „Le Monde”, 28.11.2011.

Hollande et Monti se rapprochent, Merkel prévient, Le JDD, http://www.lejdd.fr/International/UE/Actualite/Hollande-et-Monti-affichent-leurs-convergences-sur-la-croissance-Merkel-previent-519446.

Hollande et Merkel miment l ’entente cordiale, „Le Figaro”, 30.05.2013.

Hollande fordert politische Union unter Führung von Paris (und Berlin) 22.09.2012, http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/09/22/hollande-deutschland-und frankreich-sind-dasherz-europas/.

Hollande drängt auf Wirtschaftsimpulse und Euro-Bonds, „Die Zeit”, 15.06.2012.

Koszel B. (2011), Merkel-Sarkozy.About the „political chemistry” between Germany and France, w: Around the European Culture, (red.) B. Horodecki, J. Wiśniewski, P. Wiśniewska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. http://www.elysee50.de (wykaz przedsięwzięć i uroczystości).

Krauss M. (2012), Hollande und Monti verprellen Merkel, „Financial Times Deutschland”, 6.06.2012.

Kubiak P. (2012), Kongres CDU w Hanowerze: Angela Merkel nadal na czele partii, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 111.

La France ratifie le traité budgétaire européen, „Le Monde”, 12.10.2012.

La France ratifie le traité budgétaire européen, „La Libéracion”, 11.10.2012.

Lemaître F., Revault d’Allonnes D., Ricard Ph. (2013), M. Hollande avec le SPD, le chef de l ’Etat avec Mme Merkel, „Le Monde”, 23.05.2013.

Merkel und Hollande auf Kollisionskurs, „Süddeustche Zeitung”, 21.05.2012.

Merkel und Hollande wollen Beziehungen ausbauen, „Frankfurter Rundschau”, 15.05.2012.

Merkel et Hollande à l ’unisson pour un «président de l ’Eurogroupe à temps plein», „Le Parisien”, 30.05.2013.

Milliarden-Programm: Merkel, Monti und Co. einigen sich auf Wachstumspakt fü r Europa, „Der Spiegel”, 22.06.2012.

MinkmarN. (2012), Die Dialektik der hellgrauen Jacke, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 7.02.2012.

Młynarski T. (2013), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Monti und Hollande sind gegen einen „Superkommissar”, „Handelsblatt”, 19.06.2012.

Nelles R. (2012), Was Angela Merkel jetzt fürchten muss, „Der Spiegel”, 7.05.2012.

Niemcy i Francja świętują w Berlinie 50-lecie traktatu elizejskiego, „Rzeczpospolita”, 22.01.2013.

Nonnenmacher G. (2012), Kommentar zur Frankreich-Wahl: „Moi, Président”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 7.05.2012.

Pakt für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung. Gemeinsames Papier der Bundesregierung und der Fraktionen CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag,

Pressemitteilung, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Nr. 212/12 vom 21. Juni 2013.

Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rok później. Sprawozdanie na szczyt Rady Europejskiej, 27-28 czerwca 2013, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/compact_pl.pdf.

Pourquoi Angela Merkel fait campagne pour Nicolas Sarkozy, „Le Monde”, 6.02.2012.

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zu den Ergebnissen des Europäischen Rates am 1./2. März in Brüssel, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2012/03/2012-03-02-eu-ratbkin.html;jsessionid=F458A5386E89610086C5 F39441F36975.s2t2 nn=28588&__site=Nachhaltigkeit.

Pressekonferenz Bundeskanzlerin Merkel, italienischer MP Monti, französischer StP Hollande und spanischer MP Rajoy, Mitschrift Pressekonferenz, 22.06.2012. Die Bundesregierung, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrif/Pressekonferenzen/2012/06/2012-06-22-vierertreffen-rom.html.

Pszczółkowska D. (2012), Niemiecki Sarkozy, „Gazeta Wyborcza”, 31.01.2012.

Rada Europejska - Konkluzje, Bruksela, 27-28/06/2013, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-13-5_pl.htm.

Ratifizierung im Bundestag bleibt ungewiss, „Handelsblatt”, 6.06.2012.

Realizacja Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Sprawozdanie dla Rady Europejskiej 18-19października 2012 r, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/growth_report_pl.pdf.

Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 18. und 19. Oktober 2012 in Brüssel, Die Bundesregierung, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Regierungserklaerung/2012/2012-10-18-merkel.html.

Rohr M. von, (2012), Dream-Team vom Elysée, „Der Spiegel,,, z 6.02.2012.

Pour l ’euro, l ’Europe se dote d ’une discipline de fer, „Libération”, 31.01.2012.

Rada Europejska 28/29 czerwca 2012 r. Konkluzje, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/131395.pdf.

Résultats de l ’élection présidentielle 2012, Portail du Gouvernement, http://www.gouvernement.fr/gouvernement/resultats-de-l-election-presidentielle-2012.

Riesbeck P. (2013), Die Not verbindet, „Frankfurter Rundschau”, 31.05.2013.

Schulz B. (2013), Das Nicht-Verhältnis von Merkel und Hollande, „Der Tagesspiegel”, 14.04.2013.

Simons S. (2012a), Frankreichs Premier Ayrault in Berlin: Deutschstunde, „Der Spiegel”, 15.11.2012.

Simons S. (2013b), Hollande-Besuch bei Merkel: Angeschlagen zur „Eisernen Madame”, „Der Spiegel”, 17.03.2013.

SPD-Troika stellt Bedingungen fü r Ja zum Fiskalpakt, „Financial Times Deutschland”, 15.05.2012.

SPD stellt harte Bedingungen, „Der Spiegel”, 8.06.2012.

Staatspräsident Hollande plädiert fü r Wirtschaftsregierung der Euro-Zone, Französische Botschaft in Berlin, http://www.ambafrance-de.org/Staatsprasident-Hollande-pladiert.

Treaty on the stability, coordination and management in the Economic and Monetary Union, http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf.

Weiland S. (2012), Handschlag statt Küsschen, „Der Spiegel”, 15.05.2012.

Wiegel M. (2012), Der Triumph des geborenen Verlierers, „Die Tageszeitung”, 6.05.2012.

Unter Brüdern Wie Hollande und die SPD Merkel in die Zange nehmen, „Der Tagesspiegel”, 15.05.2012.

Ziedler Ch. (2013), Mehr Symbolpolitik als Innovation, „Der Tagesspiegel”, 1.06.2013.