Nr 7 (2013)

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA

. .
1-2
Strona tytułowa i redakcyjna
PDF
. .
3-6
Spis treści
PDF

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE
7-22
O zmianie instytucjonalnej w Europie w okresie kryzysu
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.1
PDF
BOGDAN KOSZEL
23-38
Merkollande? Partnerstwo Francji i Niemiec w Unii Europejskiej w okresie rządów prezydenta Franęoisa Hollande’a
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.2
PDF
JERZY BABIAK
39-48
Zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.3
PDF
KRZYSZTOF HAJDER
49-62
Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 2008-2013
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.4
PDF
ROBERT KMIECIAK
63-74
Samorząd gospodarczy w państwach Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.5
PDF
MAREK REWIZORSKI
75-96
G-8 czy G-8,5? Uwagi na temat uczestnictwa Unii Europejskiej w grupie ośmiu
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.6
PDF
BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER
97-116
Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007-2013 w Afryce Zachodniej - uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.7
PDF
PRZEMYSŁAW OSIEWICZ
117-128
Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.8
PDF (English)
MIRON LAKOMY
129-146
Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego - zarys problemu
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.9
PDF
PIOTR MICKIEWICZ
147-162
Morze Bałtyckie w rosyjskiej polityce zagranicznej i strategii morskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.10
PDF
ANDREI KINYAKIN
163-166
Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.11
PDF (Deutsch)
PAWEŁ MALENDOWICZ
167-182
Polonia amerykańska wobec członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.12
PDF

MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

MICHAŁ KOSMAN
183-206
Problem Kosowa w polityce europejskiej w latach 1998-2013. Rola Unii Europejskiej i Niemiec
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.13
PDF
RENATA PODGÓRZAŃSKA
207-224
Implikacje akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej dla stosunków polsko-chorwackich
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.14
PDF
MALWINA KSIĘŻNIAKIEWICZ
225-238
Niemcy i europejskie aspiracje Chorwacji (1991-2013)
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.15
PDF
ALEKSANDRA KRUK
239-250
Austria wobec procesu integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.16
PDF
ARTUR STASZCZYK
251-264
Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po zawarciu Traktatu z Lizbony
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.17
PDF
JAROSŁAW JAŃCZAK
265-280
Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.18
PDF
ADAM JASKULSKI
281-292
Założenia polityki transportowej Unii Europejskiej w XXI wieku. Uwarunkowania, wyzwania, strategie działania
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.19
PDF
NICOLE KASPER, MIKOŁAJ J. TOMASZYK
293-310
Komitet do spraw europejskich w polskim systemie koordynacji polityki europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.20
PDF
BEATA KOSOWSKA-GĄSTOŁ
311-328
Zagadnienie istnienia europejskiego systemu partyjnego - rozważania terminologiczne
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.21
PDF
LUDMIŁA NIKITINA
329-346
Program TACIS w Federacji Rosyjskiej - uwarunkowania wdrażania, mechanizm instytucjonalny, efektywność
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.22
PDF
RAFAŁ KAMPROWSKI
347-358
Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.23
PDF
PAWEŁ GONDEK
359-378
Kostrzyn nad Odrą w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.24
PDF
ANNA WESOŁOWSKA
379-388
Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.25
PDF
ADAM BARABASZ
389-402
Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.26
PDF