Tomasz R. Szymczyński, Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 397.
PDF

Jak cytować

KAMPROWSKI, R. (2013). Tomasz R. Szymczyński, Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 397. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 434–435. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.32
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.32
PDF