Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej

Main Article Content

JAROSŁAW JAŃCZAK

Abstrakt

Celem prezentowanej analizy jest spojrzenie na procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie Środkowej przez pryzmat granicznych miast bliźniaczych. Tezą rozważań jest stwierdzenie, iż stan procesów integracyjnych widoczny z perspektywy granicy świadczy o motywowanej integracją kontynentalną deboundaryzacji, która w okresie poakcesyjnym ujawnia jednocześnie elementy zjawiska odwrotnego w postaci defrontieryzacji, zależnie od kategorii granic w regionie. Procesy te związane są z kontekstem relacji dwustronnych sąsiadujących państw, ale także z europeizacją granic wewnętrznych i zewnętrznych strefy Schengen.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
JAŃCZAK, J. (2013). Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 265-280. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.18
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Biuletyn informacyjny miasta Terespol (2008), nr 3.
 2. Boman J., Berg E. (2007), Identity and Institutions Shaping Cross-border Co-operation at the Margins of the European Union, „Regional and Federal Studies”, vol. 17, nr 2.
 3. Burch S., Smith D. J. (2007), Empty Spaces and the Value of Symbols: Estonia’s ‘War Monuments’ from Another Angle, „Europe-Asia Studies”, vol. 59, nr 6.
 4. Buursink J. (2001), The binational reality of border-crossing cities, „GeoJournal”, nr 54.
 5. Eberhardt P. (1994), Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa.
 6. Evans G., Newnham J. (1998), The Penguin Dictionary of International Relations, Penguin Books, London.
 7. Gasparini A. (1999-2000), European Border Towns as Laboratories of Differentiated Integration, „ISIG Quarterly of International Sociology”, nr 4.
 8. Historia „Karta” spisana (2009), „Echa Podlasia”, nr 3.
 9. Jańczak J. (2009), Gorizia - Nova Gorica. Between Unification and Reunification, w: Conflict and Cooperation in Dicided Cities, (red.) J. Jańczak, Logos Verlag, Berlin.
 10. Jańczak J. (2011a), Chancen und Probleme der grenzüberschreitenden deutsch-polnischen Zusammenarbeit am Beispiel von Zwillingsstädten in Grenzgebieten, „Jahrbuch des Föderalismus”, Nomos Verlag, Band 12.
 11. Jańczak J. (2011b), Cross-border Governance in Central European Border Twin Towns. Between De-bordering and Re-bordering, w:, De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, (red.) J. Jańczak, Logos Verlag, Berlin.
 12. Jańczak J. (2012), Teorie studiów europejskich w integracji granicznej. Możliwość zastosowania dla przykładu granicznych miast bliźniaczych, w: Teorie w Studiach Europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, (red.) J. Ruszkowski, L. Wojnicz, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin-Warszawa.
 13. Joenniemi P., Sergunin A. (2009), When two aspire to beome one: City-twinning in Northern Europe, DIIS Working Paper, nr 21.
 14. Just F. (2007), Gornja Radgona, MA-TISK, Murska Sobota.
 15. Kaiser R., Nikiforova E. (2008), Theperformativity of scale: the social construction of scale effects in Narva, Estonia, „Environment and Planning D: Society and Space”, vol. 26.
 16. Kindler M., Matejko E. (2008), Gateways to Europe. Checkpoints on the EU External Land Border. Monitoring Report, Stefan Batory Foundation, Warsaw.
 17. Kisielowska-Lipman M. (2002), Poland s Eastern Borderlands: Political Transition and the ‘Ethnic Question’, „Regional & Federal Studies”, vol. 12.
 18. Kolanowski K. (2004), Brest und Terespol - Eine Doppelstadt am Bug, Internationale Tagung „Stadt - Grenze - Fluss”, 29-30.04.2004, Collegium Polonicum, Slubice.
 19. Kormazheva M. (2004), Risks and Opportunities o f Trans-Frontier Co-operation in Higher Education. The case o f Bulgarian-Romanian Interuniversity Center (BRIE), „University of Rousse Proceedings”, vol. 41, book 5.2, Rousse.
 20. Kristof L. K. D. (1959), The Nature o f Frontiers and Boundaries, „Annals of the Association of American Geographers”, vol. 49, issue 3.
 21. Kurahs H., Reidenger E., Szedonja S., Weiser J. (1997), Bad Radkersburg. Naturraum und Bevölkerung. Geschichte. Stadtanlage. Architektur, Stadtgemeinde Bad Radkersburg, Wolfsberg.
 22. Lohninger D., Hermann M., Neunteufel V., Winkler V. (2005), Gmünd. Chronik einer Stadt, Verlag Bibliothek der Provinz, Gmünd.
 23. Lunden T. (2004), European Twin Cities: models, examples and problems of formal and informal co-operation, „ISIG Quarterly of International Sociology”, nr 3-4.
 24. Lunden T. (2009), Valga-Valka, Narva-Ivangorod. Estonia’s Divided Border Cities - Co-operation and Conflict Within and beyond the EU, w: Conflict and Cooperation in Divided Cities, (red.) J. Jańczak, Logos Verlag, Berlin.
 25. Pihlak M. (2008), Estonian Country Report, w: Monitoring European Border-crossing points on the EU ’s Eastern Border: Estonian and Russian Case Studies, (red.) H. Pääbo, M. Pihlak, EuroCollege Working papers, nr 6, University of Tartu, Tartu.
 26. ROBULNA. Romanian-Bulgarian Neighbourhood Area (2012), BRIE, Ruse.
 27. Sadowski A. (2002), Polska polityka wschodnia a pogranicze polsko-białoruskie, w: Polskie pogranicza a polityka zagranicza u progu XXI wieku, (red.) R. Stemplowski, A. Żelazo, Warszawa.
 28. Schulz H. (2002), Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussio Paper, nr 4.
 29. Sobh R., Perry C. (2006), Research design and data analysis in realism research, „European Journal of Marketing”, vol. 40, nr 11/12.
 30. Strategia współpracy miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2016, (2011), Terespol.
 31. Svensson S., Medve-Balint G. (2012), Explaining coverage: why local governments in Central Europe do or do not join Euroregions?, w: The Border Multiple. The Practicing o f Borders between Public Policy and Everyday Life in a Re-scaling Europe, (red.) D. Jagetić Andersen, M. Klatt, M. Sandberg, Furnham, Ashgate.
 32. Szalbot M. (2011), Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy, w: Studia etnologiczne i antropologiczne. Tom 11. Etnologia na granicy, (red.) I. Bukowska-Floreńska, G. Odoja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 33. Wywiady:
 34. Wywiad 1, Frankfurt nad Odrą, Niemcy, Frankfurt - Słubice Cooperation Center, 11,02.2011.
 35. Wywiad 2, Słubice, Polska, Urząd Miasta, 10.02.2011.
 36. Wywiad 3, Görlitz, Niemcy, Urząd Miasta, 4.07.2012.
 37. Wywiad 4, Zgorzelec, Polska, Urząd Miasta, 20.07.2012.
 38. Wywiad 5, Komarno, Słowacja, Urząd Miasta, 19.04.2012.
 39. Wywiad 6, Komarom, Węgry, Urząd Miasta, 19.04.2012.
 40. Wywiad 7, Sturovo, Słowacja, Urząd Miasta 20.04.2012.
 41. Wywiad 8, Giurgiu, Rumunia, Starostwo Powiatowe, 13.03.2012.
 42. Wywiad 9, Ruse, Bułgaria, Euroregion, 12.03.2012.
 43. Wywiad 10, Gornja Radgona, Słowenia, Urząd Masta, 11.07.2013.
 44. Wywiad 11, Nova Gorica, Słowenia, Urząd Miasta, 12.07.2013.
 45. Wywiad 12, Gmünd, Austria, Urząd Miasta, 10.07.2013.