Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284.
PDF

Jak cytować

KAMPROWSKI, R. (2013). Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 437–439. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34
PDF