Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284.

Main Article Content

RAFAŁ KAMPROWSKI

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
KAMPROWSKI, R. (2013). Paulina Olechowska, Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 284. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 437-439. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.34
Dział
OCENY I OMÓWIENIA