Katarzyna Głąbicka, Europejski Model Socjalny, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, ss. 238.
PDF

Jak cytować

REWIZORSKI, M. (2013). Katarzyna Głąbicka, Europejski Model Socjalny, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012, ss. 238. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 431–433. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.31
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.31
PDF