Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007-2013 w Afryce Zachodniej - uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej
PDF

Jak cytować

PRZYBYLSKA-MASZNER, B. (2013). Instrument na rzecz Stabilności w latach 2007-2013 w Afryce Zachodniej - uwarunkowania, mechanizm wdrażania i efektywność projektów dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 97–116. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.7

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie Instrumentu na rzecz Stabilności jako narzędzia finansującego działania w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej na przykładzie projektów realizowanych w Afryce Zachodniej. Stanowi on próbę analizy mechanizmu wdrażania środków tego Instrumentu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uwarunkowania realizacji projektów, a także elementy gwarantujące ich efektywność. Podstawowe, przedstawione założenie dotyczy uznania Instrumentu na rzecz Stabilności za jeden z bardziej efektywnych mechanizmów działań zewnętrznych Unii w regionie Afryki Zachodniej. Pomimo krytyki poszczególnych elementów w procesie jego zastosowania, stanowi on finansowąbazę działań Unii zapewniających wspieranie utrzymania bezpieczeństwa w państwach zachodnioafrykańskich, ale przede wszystkim gwarantujących ochronę przed zagrożeniami istotnymi dla bezpieczeństwa europejskiego, takimi jak rozwój przestępczości zorganizowanej.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.7
PDF

Bibliografia

ADE (2011), Thematic Evaluation o f European Commission Support to Conflict Prevention andPeace- building 2001-2010, Evaluation for the European Commission, Brussels, October 2011.

Andrés A. P. de (2008), West Africa under attack: drugs, organized crime and terrorism as the new threats to global security, UNISCI Discussion Papers, no. 16, January 2008.

Bartelt S. (2008), The Institutional Interplay Regarding the New Architecture fo r the EC’s External Assistance, „European Law Journal”, vol. 14, no. 5, September 2008, s. 655-679.

Bello O. (2012), Quick Fix or Quicksand? Implementing the EU Sahel Strategy, FRIDE, Madrid.

Europol (2011), EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT).

Faira F. (2004), La gestion des crises en Afrique subsaharienne. Le rôle de l ’Union européenne, ISS, Occasional Paper, no. 55, Novembre 2004.

FATH (2012), The FATFRecommendations, Financial Action Task Force, Paris, 16.02.2012, w Internecie: www.fatf-gafi.org/recommendations, dostęp: 1.03.2013.

Gortz, S., KeijzerN. (2012), Reprogramming EU development cooperation fo r 2014-2020 - Key moments for partner countries, EU Delegations, member states and headquarters in 2012, ECDPM Discussion Paper 129.

Gortz S., Sherriff A. (2012), 1st Among Equals? The Instrument for stability and Conflict Prevention and Peacebuilding in the EU’s new financial perspective, ECDPM Briefing Note 39, May 2012.

INCAS (2011), Evaluation of the Crisis Response and Preparedness Components of the European Union’s Instrument fo r Stability. Overall Programme Level Evaluation. Final Report (2011),

International Conflict and Security Consulting Ltd, 12 July 2011.

KeijzerN. (2011), New instruments proposedfor EU external action-do we know enough about what worked with the old ones?, ECDPM Talking Points, ECDPM, Maastricht.

Komisja Europejska (2009), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie za 2008 r dotyczące Instrumentu na rzecz Stabilności, Bruksela, dnia 9.07.2009, C0M(2009) 341 final.

Komisja Europejska (2010), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie za 2009 r dotyczące Instrumentu na rzecz Stabilności, Bruksela, dnia 28.09.2010, C0M(2010) 512 final.

Komisja Europejska (2011), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie za 2010 r dotyczące Instrumentu na rzecz Stabilności, Bruksela, dnia 16.08.2011, C0M(2011) 494 final.

Komisja Europejska (2011a), Proposalfor a Regulation o f the European Parliament and of the Council establishing an Instrument fo r Stability, C0M(2011) 845 final.

Komisja Europejska (2011b), Proposalfor a Regulation o f the European Parliament and of the Council establishing common rules and procedures fo r the implementation o f the Union’s instruments for external action, C0M(2011) 842 final.

Komisja Europejska (2012), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie za 2011 r dotyczące Instrumentu na rzecz Stabilności, Bruksela, dnia 24.07.2012, C0M(2012) 405 final.

Komisja Europejska (2013a), Mid-term review of the Cocaine Route Programme financed by the EU Instrument fo r Stability. Executive Summary (2013), Project no. 2012/302922, European Commission, June 2013.

Komisja Europejska (2013b), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczne sprawozdanie za 2012 r dotyczące Instrumentu na rzecz Stabilności, Bruksela, dnia 26.07.2013, C0M(2013) 563 final.

Komisja Europejska (2013c), Press release, EU’s Instrument fo r Stability: a key contributor in EU responses to international conflicts and crises in 2012, 29.07.2013.

Komisja Europejska (2013d), Press release, The EU steps up its response to fight money laundering and drug trafficking in West Africa, European Commission, Brussels, 18.03.2013.

MehdiT. (2006), Sécurité et stabilité dans le Sahel africain, 0ccasional Paper no. 19, December 2006, Nato Defense College, http://www.ndc.nato.int/research/series.php?icode=6.

OECD (2012), Global Security Risks and West Africa. Development Challenges, West African Studies,

OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264171848-en.

Oyeniyi B. A. (2013), Glocalisation o f Terrorism in West Africa, RIMA Occasional Papers, vol. 1 (2013), Number 4, March 2013, http://muslimsinafrica.wordpress.com/2013/03/01/glocalization-of-terrorism-in-west-africa-dr-oyeniyi-bukola-adeyemi/.

Rada Unii Europejskiej (2010), Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE), Dz. U. L 201.

Rada Unii Europejskiej (2012), Konkluzje Rady w sprawie Sahelu, Bruksela, 23 marca 2012, 8067/12.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej (2012), Koordynowanie współpracy w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza handlu narkotykami, mającej źródło w Afryce Zachodniej - Sprawozdanie na temat Afryki Zachodniej, 8610/12, Bruksela, 12 kwietnia 2012.

The World Bank (2011), World Development Report: Conflict, Security, and Development, Washington, DC.

UE (2006), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1717/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności, Dz. U. L 327 z 24.11.2006.