Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
PDF

Jak cytować

WESOŁOWSKA, A. (2017). Proces Boloński i powstanie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 379–388. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.25

Abstrakt

Celem Procesu Bolońskiego było stworzenie w 2010 roku atrakcyjnego i konkurencyjnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. (EOSW). Artykuł miał zaprezentować najważniejsze reformy w europejskich systemach szkolnictwa wyższego, które dotyczyły: zwiększenia jakości w szkolnictwie wyższym, poprawienia mobilności wśród studentów i nauczycieli, współpracy, systemu wspólnych trzystopniowych studiów, wykorzystania systemu punktów (ECTS) oraz zatrudnialności. Proces Boloński osiągnął znaczące rezultaty, a państwa uczestniczące w nim dokonały istotnych zmian.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.25
PDF

Bibliografia

Beyond the Bologna Process: Creating and connecting national, regional and global higher education areas. Statement o f the Third Bologna Policy Forum, Bucharest (2012), April 27 , http://www.ehea.info/Uploads/Documents/BPF%20Statement_27042012_with%20additional%20event.pdf. 23.09.2013.

Boczkowki A. (2010), Proces boloński jako ideologia edukacyjna Strategii Lizbońskiej, w: Proces boloński. Ideologia i praktyka edukacyjna, (red.) A. Buchner-Jeziorska, A. Dziedziczak-Foltyn, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Chmielecka E. (2007), Proces boloński: scenariusze rozwoju, w: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, (red.) K. Żukrowska, Warszawa.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee of the Regions, Supporting growth andjobs-An agenda for the modernization of Europe’s higher education system (2011), Brussels, 20 September 2011, COM (2011) 569 final.

Deklaracja Bolońska. Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku (1999), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf, 23.09.2013.

Deklaracja z Budapesztu i Wiednia w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 12 marca 2010 roku (2010), http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2010_PL_Budapest-Vienna.pdf, 23.09.2013.

Deklaracja z Grazu. Od Berlina: rola uniwersytetów (2004), w: Deklaracja Bolońska. I co dalej. Zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego - Realizacja celów. Komunikat z konferencji europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Bergen, 19-20 maja 2005 roku (2005), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2005_PL_Bergen.pdf, 23.09.2013.

Gómiewicz J. (2005), Społeczny wymiar szkolnictwa wyższego - Proces Boloński, w: Wymiar społeczny Procesu Bolońskiego, (red.) J. Górniewicz, Olsztyn.

Key Data on Education in Europe 2012 (2012), Audiovisual and Culture Executive Agency.

Komunikat Londyński. W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: odpowiedź na wyzwania w zglobalizowanym świecie, 18 maja 2007 roku (2007), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2007_PL_London.pdf, 23.09.2013.

Kraśniewski A. (2004), Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa 2004.

Making the Most o f Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area, Bucharest Communiqué, final version (2012), http://ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2012_en_bucharest.pdf, 23.09.2013.

Proces Boloński 2020 - Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie. Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia 2009 roku (2009), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2009_PL_Leuven_Louvain-la-Neuve.pdf, 23.09.2013.

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Berlin, 19 września 2003 roku (2003), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2003_PL_Berlin.pdf, 23.09.2013.

Rola Uniwersytetów w Europie Wiedzy, COM (2003) 58, ostateczny (2004), w: Deklaracja Bolońska. I co dalej. Zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Poznań.

Szkolnictwo wyższe w Europie 2009: postęp w realizacji Procesu Bolońskiego (2010), Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Warszawa.

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report (2012), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Komunikat ze spotkania europejskich Ministrów ds. szkolnictwa wyższego, które odbyło się w Pradze dnia 19 maja 2001 roku (2001), http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/2001_PL_Prague.pdf, 23.09.2013.