Jarosław Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2011, ss. 270.
PDF

Jak cytować

WESOŁOWSKA, A. (2013). Jarosław Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa-Poznań 2011, ss. 270. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 436–436. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.33
https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.33
PDF