Polonia amerykańska wobec członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

MALENDOWICZ, P. (2017). Polonia amerykańska wobec członkostwa Polski w NATO i Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 167–182. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.12

Abstrakt

Polonia amerykańska stanowi najważniejszą społeczność Polaków i osób pochodzenia polskiego żyjących poza Polską. Liczy około dziesięć milionów osób o różnym stopniu polskiego pochodzenia i różnym poziomie identyfikacji z narodem przodków oraz polską grupą etniczną w USA. Jej najważniejszą strukturą organizacyjnąjest Kongres Polonii Amerykańskiej. Aktywność polityczna Polonii amerykańskiej opiera się na wyznawanych przez nią wartościach. Wśród nich najistotniejsze to wartości konserwatywne: patriotyzm, antykomunizm, demokracja, silne prawo, religijność. Wartości te zadecydowały o stosunku Polonii amerykańskiej do współczesnych wyzwań politycznych, które stały przed Polską, polskich partii politycznych, integracji europejskiej i rozszerzenia NATO.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.12
PDF

Bibliografia

Białasiewicz W., redaktor naczelny „Dziennika Związkowego”, wywiad przeprowadzony przez P. Malendowicza w Chicago, Chicago, USA, 12.08.2008.

Chicago przed wyborami do europarlamentu, 29.05.2009, ProgressforPoland.com, http://www.progressforpoland.com/artykuly.php?id=00030000000002125, 30.05.2009.

Dbamy o Polskę. Dbamy o Polaków. Materiał informacyjny PiS, Pis.org, http://www.pis.org.pl/dokumenty.php, 20.12.2007.

Fijałkowski W. (1978), Polacy i ich potomkowie w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Gabor A. (1995), Polish Americans, Marshall Cavendish, New York-London-Toronto.

Grzeloński B. (1983), Do New Yorku, Chicago i San Francisco. Szkice do biografiipolsko-amerykańskich, Wydawnictwo Interpress, Warszawa.

Hilgier J., wydawca i redaktor naczelny „Gwiazdy Polarnej”, wywiad przeprowadzony przez P. Malendowicza za pośrednictwem poczty listowej i elektronicznej, Stevens Point, USA, 3.12.2009.

Jankowski H. (2003), Europa musi być silna Bogiem, „Kurier Codzienny” z dnia 6-8.06.2003 r.

Jarmakowski A. T., Strajk prezydenta, 2.07.2008, ProgressforPoland.com, http://www.progressforpoland.com/artykuly.php?id=0003000000000922, 9.07.2008.

Kaczyński L. (2007), [Pismo do:] K. Teller, Wydawcy i Redaktora Naczelnego „Polish News”, „Polish News. America’s Leading Polish Bilingual Illustrated Bimonthly” z sierpnia/września 2007 r.

Kaptur M., członkini Izby Reprezentantów USA, wywiad przeprowadzony przez P. Malendowicza za pośrednictwem poczty listowej i elektronicznej, Waszyngton, USA, 12.02.2009.

Knopek J. (2003), Stosunek przedstawicieli elit polonijnych w USA do uczestnictwa Polski w strukturach NATO i członkostwa w Unii Europejskiej, w: Kształtowanie się elit polonijnych, (red.) J. Knopek, Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Komorowski tłumaczy Niesiołowskiego, 14.04.2009, Interia.pl, http://usa.interia.pl/wiadomosci/news/komorowski-tlumaczy-sie-z-malpiarni-z-chicago,1289888, 14.04.2009.

Liga Polskich Rodzin (2003), Skrót programu gospodarczego, Warszawa.

Malendowicz P. (2009a), Poles and Polish Americans in the United States of America. The history and the present day, w: Wokół języka i kultury. Studia interdyscyplinarne, (red.) H. Lankiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.

Malendowicz P. (2009b), Aksjologiczne aspekty propagandy politycznej w środowiskach polonijnych Chicago. Przykład stanowiska wobec wyborów parlamentarnych w Polsce w 2007 roku, w: Wartości a współczesne państwo, (red.) L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.

Medek J., Szacki W. (2009), Kaczyński: Europa jest antykatolicka, „Gazeta Wyborcza” z dnia 1.06.2009 r.

Moskal E., Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 18.12.2002, Niedziela.pl, http://www.niedziela.pl/artykul/70497/nd/0swiadczenie-Kongresu-Polonii, 1.07.2013.

Pastusiak L. (1986), Chicago. Portret miasta, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa. Polonia Amerykańska. Przeszłość i współczesność (1988), (red.) H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada, Zakład Narodowy Imienia 0ssolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź.

Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy, Platforma.org, http://www.platforma.org/program/,20.12.2007.

Pyszko J. (2003), Polska po referendum do Unii Europejskiej, „Kurier Codzienny” z dnia 1-3.08.2003 r.

Samoobrona RP (2003), Program społeczno-gospodarczy, Samoobrona.org, http://www.samoobrona.org.pl/pages/01.Program/index.php?document=/489.program.html, 4.07.2006.

Saykiewicz J. N., Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Pittsburghu, wywiad przeprowadzony przez P Malendowicza za pośrednictwem poczty listowej, Pittsburgh, USA, 29.12.2009.

United States Census Bureau (2010), http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_B04003&prodType=table, 29.06.2013.

Włoszczewski S. (1971), Polonia amerykańska. Szkice historyczne i socjologiczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009, http://pe2009.pkw.gov.pl/PUE/PL/WYN/PZ140000/149901_128.htm, 29.06.2013.

Wybory do Sejmu i Senatu 2005, http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/149901.htm, 29.06.2013.

Wybory prezydenckie 2005, http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/P/140000/149901_132.htm, 29.06.2013.

Zachurski T., Polonia w Proszku, 27.10.2008, Polishnews.com, http://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=479:polonia-w proszku&catid=82:news-from-usa-wiadomosci-z-usa-usa&Itemid=199, 3.11.2008.

Znaniecki Lopata H. (1976), Polish Americans. Status Competition in an Ethnic Community, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs-New Jersey.