Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar
PDF (Deutsch)

Jak cytować

KINYAKIN, A. (2013). Deutsch-russische Beziehungen und die Europäische Union. Kommentar. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 163–166. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.11

Abstrakt

Autor omawia rolę stosunków niemiecko-rosyjskich w szerokim kontekście współpracy Rosji z Federacją Rosyjską. Jest ona zdania, że Niemcy są najważniejszym partnerem Rosji w unii Europejskiej, lecz stosunki te w ostatnich lata uległy pogorszeniu. W jego opinii odpychanie Rosji od UE zaowocować może wzmocnieniem się tendencji autorytarnych i antydemokratycznych na Kremlu. Unii Europejskiej Rosja jest potrzebna jak czynnik gwarantujący stabilność na obszarze Azji Środkowej, powstrzymujący radykalizm islamski i ograniczający aspiracje mocarstwowe Chin.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.11
PDF (Deutsch)