Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

KAMPROWSKI, R. (2017). Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 347–358. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.23

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanego artykułu jest problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób analizowane dokumenty, Europejska Strategia Bezpieczeństwa przyjęta w grudniu 2003 r. i Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej z 2010 roku, opisują i regulują problematykę współczesnego bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku. Zadaniem autora artykułu było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: w ja kim stopniu wymienione dokumenty charakteryzują współczesne zagrożenia? Na ile analizowane strategie uwzględniają tzw. bezpieczeństwo jednostki? Czy proponowane w strategiach rozwiązania gwarantują skuteczną ochronę obywateli UE przed zagrożeniami?

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.23
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz T. (2011), Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.

Booth K. (2007), Theory o f World Security, Cambridge University Press, Cambridge.

Chen L., Gong G. (2012), Communication System Security, CRC Press, Boca Raton.

Czaputowicz J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Współczesne bezpieczeństwo (2002), (red.( W. Fehler, Adam Marszałek, Toruń.

Floyd R. (2010), Security and the Environment. Securitisation Theory and US Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge.

Program Sztokholmski-implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski (2010), (red.) A. Gruszczak, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Hansen L., Nissenbaum H. (2009), Digital Disaster, Cyber Security and the Copenhagen School, „International Studies Quarterly”, Vol. 53.

Hyde Price A. (2001), „Beware theJabberwock!”: Security Studies in Twenty-First Century, w: Europe s New Security Challenges, (red.) H. Gartner, A. Hyde-Price, E. Reiter, Lynne Rienner Publishers, London.

Kaczmarski M. (2010), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Kienzle B. (2013), A European contribution to non-proliferation? The EU WMD Strategy at ten, „International Affairs”, Vol. 89.

Madej M. (2007), Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Malendowski W. (1998), Polityka bezpieczeństwa RP. Uwarunkowania - strategia - kierunki działania, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.

Olszewski R. (2005), Bezpieczeństwo współczesnego świata, Adam Marszałek, Toruń.

Paulauskas K. (2007), The Security Studies: the Status Quo and the Trends, „Lithuanian Annual Strategic Review”.

Peoples C., Vaughan-Williams N. (2010), Critical Security Studies. An introduction, Routledge, New York.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (1994), Raport o Rozwoju Społecznym, Nowy Jork.

Rada Europejska (2003), Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, Bruksela.

Rada Europejska (2010a), Program sztokholmski - Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Bruksela.

Rada Europejska (2010b), Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, Bruksela.

Rada Europejska (2008), Report on the Implementation o f the European Security Strategy - Providing Security in Changing World, Brussels.

Risley A. (2008), Putting People First: Globalization and Human Security, „International Studies Review”, Vol. 10, No. 3.

Sokov I. (2012), Human Security as the Universal Value, „The Journal of Human Security”, Vol. 8, No. 1.

Zięba R. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.