Kostrzyn nad Odrą w Unii Europejskiej
PDF

Jak cytować

GONDEK, P. (2017). Kostrzyn nad Odrą w Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 359–378. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.24

Abstrakt

Kostrzyn nad Odrą z 18 tysiącami mieszkańców, usytuowany na granicy polsko-niemieckiej należy do szybko rozwijających się ośrodków miejskich. Jego dogodna lokalizacja powoduje, że znajduje się w centrum kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Władze samorządowe za wspieranie przedsiębiorczości otrzymały wiele nagród. Kostrzyn jest włączony do współpracy w ramach euroregionu Pro-Europa Viadrina. Szeroko rozwija on współpracę z partnerami z Unii Europejskiej, realizując zwłaszcza w ramach programu partnerstwa miast wiele projektów z dziedziny nauki, kultury, sportu i turystyki. Znakomicie wykorzystał środki przedakcesyjne przeznaczone dla Polski, a zwłaszcza w ramach projektów mieszanych realizowanych wspólnie z partnerami z Niemiec, Szwecji i Portugalii. Celem lokalnych władz jest wyeliminowanie wszystkich przeszkód we współpracy transgranicznej, tym bardziej, że mieszkańcy Kostrzyna są otwarci na kooperację z zachodnim sąsiadem. Wspólnie organizuje się różne przedsięwzięcia, z których satysfakcję wynoszą obie strony.

https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.24
PDF

Bibliografia

Amfiteatr wczoraj i dziś (2011), Kostrzyn nad Odrą, czerwiec 2011.

Brenk-Sułkowska M., Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, relacja ustna z dnia 10 września 2012 roku.

Dziemianowicz W. (2005), Ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast Polski - refleksje po czterech edycjach badań, Warszawa.

Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą, Sprawozdanie okresowe za 2009 rok.

Machowiak J. (2011), Lubuskie: trzeba umieć rywalizować, „Forbes”, nr 10.

Kultura bez granic. Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie kultury (2010), opracowanie własne Kostrzyńskiego Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą.

Kunt K., Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, relacja ustna z dnia 30 października 2012 roku.

Kostrzyn nad Odrą - informator (2003), Kostrzyn.

Lista beneficjentów Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 - stan na 5 kwietnia 2011 r. na podstawie KSI SIMIK 07-13, Ministerstwo Gospodarki.

Materiały własne byłego kierownika Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą Ryszarda Skałby, przekazane autorowi w marcu 2012 roku [c].

Malinowska K., Polsko-niemiecka korporacja transgraniczna na przykładzie kolei wschodniej, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Malinowska K., Projekt z zakresu poprawy efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, sulęcińskiego i słubickiego, Materiały Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Partnerzy Kostrzyna nad Odrą [a], Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych” oraz „Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu” zawarte między Miastem Kostrzyn nad Odrą, reprezentowanym przez Burmistrza dr Andrzeja Kunta oraz Powiatem Märkisch-Oderland, Republika Federalna Niemiec, reprezentowanym przez Wicestarostę Rainera Schinkela podpisane w dniu 7.10.2005 r., materiały w posiadaniu urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, www.ewt.gov.pl [dostęp: 11 grudnia 2012].

Strefa Gazelą Biznesu (2011), „Przegląd Kostrzyński”, nr 3.

Raport z Funduszy Mikroprojektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A (2010), Gorzów Wlkp./Frankfurt nad Odrą.

Miasto dobrze wykorzystanych szans (2010), „Samorządny Kostrzyn-biuletyn samorządowy”, nr 1.

Skrzydlak K. red. (2009), Euroregion Pro Europa Viadrina, Gorzów Wlkp.

Suska A., Miasto przyjazne inwestorom - Etap IV, Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Tatała-Żurawska A. (2012), Kierownik Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą dnia 9 marca 2012 roku - relacja ustna.

Rynek pracy w Unii Europejskiej (2004), „Tygodnik Ziemi Kostrzyńskiej”, nr 10.

Priorytety Eurodystryktu (2004), „Tygodnik Ziemi Kostrzyńskiej”, nr 47.

Uchwała nr XI/109/99 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 28 października 1999 r. w sprawie przyjęcia koncepcji współpracy zagranicznej miasta Kostrzyn nad Odrą.

Współpraca zagraniczna Kostrzyna nad Odrą, Materiały archiwalne Biura Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą [b].

www.kssse.pl [dostęp 20 maja 2012].

www.serwis.kostrzyn.pl [dostęp: 1 listopada 2011].

www.tvpparlament.pl [dostęp: 3 sierpnia 2012].

zielonagora.naszemiasto.pl [dostęp: 11 grudnia 2012].