Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”

Main Article Content

ADAM BARABASZ

Abstrakt

W latach 1981-1989 publicyści tygodnika społeczno-politycznego „Rzeczywistość” przestrzegali przed rosnącymi w siłę Wspólnotami Europejskimi. Analizowali zmiany polityczne w EWG i sugerowali, że zmierzają one w kierunku osiągnięcia przewagi gospodarczej, a także militarnej nad blokiem państw socjalistycznych. Podkreślali, że podejmowane działania służyły głównie odbudowie potencjału gospodarczego i militarnego RFN. Sugerowali także wyższość współpracy państw socjalistycznych w ramach RWPG nad realizowaną w formie ponadnarodowej współpracą celną, handlową, finansową i inwestycyjną państw EWG, która ich zdaniem ograniczała tylko suwerenność państw członkowskich. W artykule przedstawione zostały opinie m.in., Stanisława Chłodzika, Huberta Kozłowskiego, Jana Norskiego, Kazimierza Nowaka, Jerzego Pardusa, Wojciecha Klechniowskiego na temat integracji gospodarczej, politycznej i militarnej Europy Zachodniej, sojuszu USA-EWG oraz rosnącego znaczenia Bundeswehry w systemie bezpieczeństwa jednoczącej się Europy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BARABASZ, A. (2017). Integracja europejska na łamach tygodnika „Rzeczywistość”. Rocznik Integracji Europejskiej, (7), 389-402. https://doi.org/10.14746/rie.2013.7.26
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Bartosiewicz T. (1983), Dwa modele integracji: EWG i RWPG, Warszawa.
 2. Chłodzik S. (1982), O ekonomicznej suwerenności, „Rzeczywistość” z 6 czerwca.
 3. Chłodzik S. (1982), Bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo gospodarcze?, „Rzeczywistość” z 19-26 grudnia.
 4. Chłodzik S. (1983), Polska w RWPG, „Rzeczywistość” z 5 czerwca.
 5. Chłodzik S. (1983), Technologia ze wschodu czy z zachodu?, „Rzeczywistość” z 4 września.
 6. Czachór Z. (1994), System europejskiej współpracy politycznej w integrowaniu Europy, Toruń.
 7. Fryszkiewicz A. (1984), Za Łabą remilitaryzacja, „Rzeczywistość” z 9 września.
 8. Gasztold-Seń P. (2012), Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990, Warszawa.
 9. Górecki P. (1984), Ważna wizyta, „Rzeczywistość” z 4 listopada.
 10. Gryz J. (1997), Unia Zachodnioeuropejska, Warszawa-Toruń.
 11. Kalka P. (1997), Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich, Poznań.
 12. Klechniowski W. (1983), Strefa zbrojeń, „Rzeczywistość” z 24 kwietnia.
 13. Klechniowski W. (1983), Nowy etap konfrontacji, „Rzeczywistość” z 2 października.
 14. Kozłowski H. (1984), Polska i Europa, „Rzeczywistość” z 8 kwietnia.
 15. Kozłowski H. (1984), RFN-Francja trzecia siła?, „Rzeczywistość” z 2 grudnia.
 16. Kozłowski H. (1985), Partia prezydenta Eanesa, „Rzeczywistość” z 24 lutego.
 17. Lasoń F. (1983), Targają pęta obroży, „Rzeczywistość” z 22 maja.
 18. Łastawski K. (2004), Od idei do integracji europejskiej, Warszawa.
 19. Łukasiewicz S. (2008), PRL wobec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski X X wieku, (red.) M. Strasz, Warszawa.
 20. Norski J. (1982), Emancypacja Europy Zachodniej czy dominacja USA?, „Rzeczywistość” z 15 sierpnia.
 21. Nowak K. (1984), Europejskie dylematy Albionu, „Rzeczywistość” z 27 maja.
 22. Puślecki Z. W. (2007), Ekonomiczne aspekty zimnej wojny, w: Zimna wojna (1946-1989) i je j konsekwencje dla ładu międzynarodowego, (red.) B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznań.
 23. Pytlakowski P., (2003), Betonowa rzeczywistość, „Polityka” z 11 stycznia.
 24. Rak J. (1984), Trzeci świat a EWG, „Rzeczywistość” z 5 sierpnia.
 25. Rostowski A. (1984), Powrót do dyplomacji kanonierek, „Rzeczywistość” z 26 lutego.
 26. Sobczuk T. (1984), Polska w RWPG - sens integracji, „Rzeczywistość” z 12 sierpnia.
 27. „Ze świata” (1985), „Rzeczywistość” z 30 czerwca.
 28. „Ze świata” (1984), „Rzeczywistość” z 10 czerwca.
 29. Wójcik J. (1983), Militarne demonstracje, „Rzeczywistość” z 6 listopada.
 30. Wojtara E. (1983), Czy grożą nam gwiezdne wojny?, „Rzeczywistość” z 13 listopada.
 31. Bez autora, 1987, „Rzeczywistość” z 9 września.