Polska Ludowa wobec relacji RWPG–EWG

Main Article Content

ADAM BARABASZ

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie długiego i skomplikowanego procesu nawiązania stosunków pomiędzy RWPG a EWG i wypracowania oczekiwanych stosunków handlowych pomiędzy podmiotami. W artykule zaprezentowano również stanowisko Polski wobec EWG, która będąc członkiem RWPG nie mogła zrezygnować z pryncypiów państw socjalistycznych. Z biegiem czasu w różny sposób dążyła do rozwijania współpracy z EWG, zdając sobie sprawę, że tylko tą drogą może zahamować regres gospodarki polskiej i w dalszej konsekwencji wpłynąć pozytywnie na nastroje w społeczeństwie polskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
BARABASZ, A. (2018). Polska Ludowa wobec relacji RWPG–EWG. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 427-446. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.30
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bartoszewicz T. (1983), Dwa modele integracji: EWG i RWPG, Warszawa.
 2. Bilik A. (1981), EWG, Warszawa.
 3. Bożyk P., Czepurko A., Góra S. (1972), Prognozowanie rozwoju rynku RWPG, Warszawa.
 4. Bożym S. (1979), Zespół Akt DEP. IV MSZ, Nabytek 3/84, wiązka 22, Uwagi do projektu RWPG–EWG, z 22 października.
 5. Bożym S. (1979), (pismo jawne) Zespół AKT MSZ DEP. IV MSZ, Nabytek 3/84, wiązka 22 z dnia 19 listopada.
 6. Bożym S. (1980), Zespół Akt DEP. IV MSZ Nabytek 43/84 wiązka 16 (pismo poufne) do W. Napieraja, w sprawie rokowań RWPG–EWG, z 26 marca.
 7. Długosz S. (1980), Zespół akt DEP. IV MSZ Nabytek 43/84 (jawne), wiązka 16. Stanisław Długosz do ministra J. Czyrka – kierunki rozwoju stosunków gosp. PRL z krajami kapitalistycznymi do 1985 roku, z 26 czerwca.
 8. Dmochowski M. (1979), Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT Nabytek 4/84, wiązka 8, Dmochowski do DEP. IV MSZ (tajna notatka informacyjna) o przebiegu dyskusji i uchwale 89 posiedzenia Komitetu Wykonawczego RWPG na temat negocjacji RWPG–EWG, z 28 kwietnia.
 9. Dmochowski M., Długosz S. (1979), A MSZ, DEP. IV Nabytek 4/84, wiązka 8, M. Dmochowski do J. Fekecza (pilna notatka ) z 5 listopada dotycząca rokowań pomiędzy RWPG a EWG w sprawie normalizacji wzajemnych stosunków.
 10. Dobrosielski M. (1980), Zespół AKT Nabytek 43/84 (jawne) wiązka 1, Pismo do Karasia, dotyczące
 11. rozmów MHZiGM z Komisją EWG dotyczące warunków eksportu baraniny.
 12. Fekecz J. (1979), DEP. IV MSZ, Nabytek 3/84, wiązka 22, notatka do ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka, Plan pracy DEP. IV MSZ na rok 1979.
 13. Fekecz J. (1979) (tajny szyfrogram), Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 4/84, wiązka 8 do ambasad w Kolonii, Paryżu, Brukseli, Londynu i Rzymu o dyskusji w ramach Komitetu Wykonawczego RWPG na temat stanu rozmów RWPG–EWG, z 29 stycznia.
 14. Feliksiak J. (1979), Zespół AKT DEP. IV MSZ, Nabytek 4/84, wiązka 8 (tajny protokół), Feliksiak do DEP. IV MSZ (tajny szyfrogram) z 27 lipca 1979 na temat propozycji EWG.
 15. Feliksiak J. do Dyr. DEP. IV MSZ, Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 43/84 (jawne) wiązka 1, Sprawozdanie z działalności ambasady PRL w Brukseli w 1980 roku.
 16. Karaś (1980), Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 43/84 (jawne), wiązka 16, Karaś do ministra PRL J. Czyrka, pismo w sprawie powołania przez EWG wspólnej organizacji rynku baraniny z 29 sierpnia.
 17. Karaś (1980), Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 43/84 (jawne), wiązka 16, Pismo z 9 października.
 18. Orzeszko do DYR. DEP. IV MSZ – Podsumowanie ocen EWG na temat spotkania ekspertów RWPG–EWG w Genewie, 15–17 października, Zespół AKT DEP. IV MSZ, Nabytek 43/84 (jawne), wiązka 1.
 19. Kuziński S. (1972), w: Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych, red. P. Bożyk, Warszawa.
 20. Ławniczak R. (1975), Bariery pozataryfowe. Narzędzia polityki handlowej i neoprotekcjonizmu lat siedemdziesiątych, Poznań, (zeszyt 57).
 21. Michałowska-Gorywoda K., Klawe A. J., Zimny Z. (1981), Europejska Wspólnota Gospodarcza. Założenia, rzeczywistość, perspektywy, Warszawa, DEP. IV MSZ, Zespół 17, teczka 41, wiązka 30.
 22. Minkiewicz M. (1969), (poufna notatka) DEP. IV MSZ, Zespół 17, teczka 41, wiązka 30, Wspólna polityka handlowa wobec krajów socjalistycznych, pismo do dyr. DEP. IV MSZ A. Wilmanna z 10 listopada.
 23. Ministerstwo Handlu Zagranicznego (1987), Węzłowe zadania handlu zagranicznego PRL, Zespół Akt MSZ 32/90, wiązka 5 z 15 stycznia.
 24. Martowski A. (1980), Zespół DEP. IV MSZ, Zespół AKT 43/84 (jawne), wiązka 1, Martowski do J. Fekecza: sprawa zawarcia porozumienia technicznego w sprawie eksportu baraniny z 24 czerwca.
 25. Martowski A. (1981), Wicedyrektor Instytutu Koniunktur i cen Handlu Zagranicznego do DEP. IV MSZ (pismo poufne) w sprawie ewentualnego wystąpienia do EWG o udzielenie Polsce preferencji celnych przez EWG z dnia 20 listopada.
 26. Matosek S. (1972), DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 4/84, wiązka 8, Tajny szyfrogram z 3 marca.
 27. Napieraj W. (1979), DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 4/84, wiązka 8, Tajny szyfrogram z rozmowy I. Patana z wicepremierem rządu ZSRR, przewodniczącym Komitetu Wykonawczego RWPG K. Katuszewem na temat aktualnego stanu i perspektyw dialogu RWPG–EWG – z dnia 29 marca.
 28. Piontek E. (1975). Udział państw socjalistycznych w GATT, Warszawa.
 29. Piontek E. (1979), EWG: instrumenty prawne zewnętrznej polityki gospodarczej, Warszawa.
 30. Skobelski R. (2010), PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca, napięcia, konflikty, Zielona Góra.
 31. Pinder J. (1994), Building democracy? The European community and democracy in Central and Eastern Europe, London–Washington.
 32. Podraza A. (1996), Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin.
 33. Pomianowski W. (1986), RWPG–EWG – sprzyjający moment?, „Życie Warszawy” z 19 lutego.
 34. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (1976), Departament Studiów i Programowania w sprawie projektu umowy RWPG–EWG, Notatka z 29 stycznia.
 35. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (1976), Feliskiak do DEP. IV MSZ (tajny szyfrogram) z 17 czerwca.
 36. Puślecki Z. W. (1994), Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej, Poznań.
 37. Sławiński (1979), Zespół DEP. IV MSZ Zespół AKT, Nabytek 4/84, wiązka 8 (protokoły tajne), Sławiński do dyrektora DEP. IV MSZ J. Fekecza (tajny szyfrogram) z 10 grudnia.
 38. Skrzypek A. (1987), Procesy integracyjne państw wspólnoty socjalistycznej 1946–1971, Wrocław 1987, s. 189.
 39. Wieczorek J. (1981), Czynniki ograniczające wymianę handlową pomiędzy krajami RWPG a EWG, w: RWPG–EWG, realia i perspektywy, red. W. Grabska, PISM, Warszawa.
 40. Zimny Z. (1977), DEP. IV MSZ Zespół Akt, Nabytek 2/83, wiązka 6 (protokół tajny) do dyr. DEP. IV MSZ: notatka informacyjna na temat dotychczasowych kontaktów RWPG–EWG z 19 października.