Nr 11 (2017)

SPIS TREŚCI

Rocznik Integracji Europejskiej. Redakcja
7-8
Słowo wstępne
PDF

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

ANDRZEJ PODRAZA
9-26
Instytucjonalne dylematy transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa: Unia Europejska partnerem Stanów Zjednoczonych czy prymat NATO?
PDF
ANNA MORACZEWSKA
27-38
Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym
PDF
ZBIGNIEW CZACHÓR
39-56
Rada Europejska a bezpieczeństwo zewnętrzne i zagrożenia międzynarodowe dla Unii Europejskiej. Pomiędzy idealizmem a realizmem
PDF (English)
TOMASZ STĘPNIEWSKI
57-70
Patrząc na Wschód: Unia Europejska wobec niestabilnego wschodniego sąsiedztwa
PDF
RYSZARD ZIĘBA
71-88
Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku
PDF
ANDRZEJ PODRAZA, TOMASZ STĘPNIEWSKI
89-102
Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
PDF
ELŻBIETA KUŻELEWSKA, ADAM R. BARTNICKI
103-118
Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy
PDF
CZESŁAW PARTACZ
119-134
Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski
PDF
PAWEŁ OLSZEWSKI, ADRIAN CHOJAN
135-146
Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich
PDF
JOCHEN FRANZKE
147-156
Ansätze künftiger deutscher Russlandpolitik in Wahlprogrammen von sechs politischen Parteien zur Bundestagswahl 2017
PDF (Deutsch)
BOGDAN KOSZEL
157-178
Bilans polityki europejskiej Niemiec pod rządami Angeli Merkel (2005–2017)
PDF (English)
BEATA MOLO
179-198
Niemcy w procesie liberalizacji rynku energii Unii Europejskiej na przykładzie sektora elektroenergetycznego
PDF
PAWEŁ MALENDOWICZ
199-212
Francja a Europa w programie Frontu Narodowego i deklaracjach Marine Le Pen
PDF
YANN WERNERT
213-224
Wiederaufleben der deutsch-französischen Partnerschaft? Eine Bestandsaufnahme im doppelten Wahljahr 2017
PDF (Deutsch)
MAGDALENA MUSIAŁ-KARG
225-240
Referendum jako instytucja wpływania na przyszłość zjednoczonej Europy. Brexit a kształt Unii Europejskiej
PDF (English)
KONRAD NIKLEWICZ
241-248
Rywalizacja o przywództwo w negocjacjach Brexitu
PDF (English)
JUSTYNA ZAJĄC
249-262
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017
PDF
ARTUR ADAMCZYK
263-278
Quo Vadis Turcjo – koniec europejskiego kierunku w polityce zagranicznej Turcji?
PDF
MICHAŁ M. KOSMAN
279-294
Kryzys imigracyjny w UE w latach 2015–2017. Aspekty prawne i polityczne
PDF
RENATA PODGÓRZAŃSKA
295-314
Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich
PDF
ANDRZEJ SZABACIUK
315-328
Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej
PDF
ANITA ADAMCZYK
329-342
Napływ osób poszukujących ochrony międzynarodowej do Polski na tle państw UE w okresie kryzysu migracyjnego w UE (2014–2016)
PDF (English)
PIOTR BURGOŃSKI
343-354
Aksjologia Europejskiej Partii Ludowej
PDF
CEZARY TROSIAK
355-367
Miejsce partii etnoregionalnych w procesie integracji europejskiej. Dystraktor czy katalizator
PDF (English)
PIOTR TOSIEK
368-382
„Demokracja międzyrządowa” – w kierunku rekonstrukcji polskiej koncepcji reformy instytucjonalnej UE
PDF
REMIGIUSZ ROSICKI
383-398
Czyste i brudne kultury energetyczne Unii Europejskiej
PDF (English)
JÓZEF M. FISZER
399-416
Stosunki Unia Europejska – Chiny w XXI wieku
PDF
JOANNA SKRZYPCZYŃSKA
417-426
Polityka ochrony rynku Unii Europejskiej wobec importu z Chin
PDF (English)
ADAM BARABASZ
427-446
Polska Ludowa wobec relacji RWPG–EWG
PDF (English)