Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej

Main Article Content

ANDRZEJ SZABACIUK

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza sytuacji migracyjnej Unii Europejskiej w kontekście procesów społeczno-politycznych obserwowanych w najbliższym sąsiedztwie zjednoczonej Europy. Przybliżymy w skrócie podstawowe wyzwania, z jakimi zmierzyć się musi obecnie Unia Europejska, w kontekście masowego napływu imigrantów/uchodźców z Południa, naświetlimy mało znany problem migracji zarobkowych z państw obszaru poradzieckiego oraz podejmiemy próbę oceny potencjalnych skutków wspomnianego zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
SZABACIUK, A. (2018). Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 315-328. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.22
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Alarm at EU passports for Moldova, BBC News, 4.05.2009.
 2. Balicki J., Stalker P. (2006), Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 3. Banaś M. (2010), Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Błaszczak A. (2017), Ukraińcy coraz lepiej czują się w Polsce, „Rzeczpospolita”, 30.04.2017, http://www.rp.pl/Gospodarka/304209954-Ukraincy-coraz-lepiej-czuja-sie-w-Polsce.html#ap-1.
 5. Brzozowski J. (2011), Polityka migracyjna Unii Europejskiej: stan obecny i perspektywy, „Studia Europejskie”, nr 3.
 6. Castles S., Miller S. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, przeł. A. Gąsior-Niemiec, PWN, Warszawa.
 7. Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J. (2016), Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa.
 8. Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane za 2013–2015 r., https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacyw-polsce-statystyki.
 9. Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego, GUS, 2013–2016.
 10. Dearden L. (2016), UK migration: Six myths about immigration debunked as latest figures show fall in non-EU arrivals, „The Independent”, 25.02.2016.
 11. European Neighbourhood Policy. Southern Neighbourhood – migration issues, Briefing, December 2015, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573888/EPRS_BRI(2015)573888_EN.pdf.
 12. Fedyuk O., Kindler M. (eds) (2016), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, Springer Open, Warsaw.
 13. Gorczyca A. (2016), Ukraińcy na zakupach w Polsce. Zostawiają miliardy złotych, „Wyborcza.biz”, 29.08.2016, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20612105,ukraincy-na-zakupach-wpolsce-
 14. zostawiaja-miliardy-zlotych.html?disableRedirects=true.
 15. Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.) (2008), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.
 16. Leman J., Janssens S. (2015), Human Trafficking and Migrant Smuggling in Southeast Europe and Russia Learning Criminal Entrepreneurship and Traditional Culture, Palgrave Macmillan, New York.
 17. Neyer G., Andersson G., Kulu H. (2013), The Demography of Europe: Introduction, w: The Demography of Europe, red. G. Neyer, G. Andersson, H. Kulu, L. Bernardi, Ch. Bühler, Springer, New York–London.
 18. Omachel R. (2017), Cała prawda o ukraińskiej imigracji, „Newsweek”, 30.04.2017, http://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/imigranci-z-ukrainy-jakie-korzysci-ma-z-nich-polska-,artykuly,409515,1.html.
 19. Rau R., Muszyńska M. M., Vaupel J. W. (2013), Europe, the Oldest-Old Continent, w: The Demography of Europe, red. G. Neyer, G. Andersson, H. Kulu, L. Bernardi, Ch. Bühler, Springer, New York–London.
 20. Romagnoli A., Mengoni L. (2013), The Economic Development Process in the Middle East and North Africa, Routledge.
 21. Rzemek M. (2017), Nowe zasady zatrudniania Ukraińców, „Rzeczpospolita”, 15.03.2017.
 22. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców (2017), Komunikat z Badań nr 1, CBOS, styczeń 2017.
 23. Szabaciuk A. (2016), Wpływ kryzysu ukraińskiego na procesy migracyjne na obszarze posowieckim, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 5.
 24. Szabaciuk A. (2014), Wybrane problemy polityki imigracyjnej Federacji Rosyjskiej, „Rocznik Nauk Społecznych KUL”, t. 6(42), nr 3.
 25. The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010–2050. Why Muslims Are Rising Fastest and the Unaffiliated Are Shrinking as a Share of the World’s Population, Pew Research Center, April 2015.
 26. Townsend R. M. (2015), The European Migrant Crisis, AMF Publishing, Shipley.
 27. UN international migration report 2015: Highlights (2016), United Nations, New York.
 28. Wejkszner A. (2014), Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego w Europie, „Przegląd Strategiczny”, nr 7.
 29. World Values Survey (2005–2009), Crossings by country, Study #906-WVS2005, v.2015.04.18, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.
 30. World Values Survey (2010–2014), Crossings by country, Study #906-WVS2010, v.2015.04.18, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.
 31. Танги A. (2012), Великая Миграция: Россия и Россиянине после падения железного занавеса, Росспен, Москва.
 32. Федеральный закон от 28.12.2013 N 389-ФЗ „О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-цию» и стают Федерального закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»”.