Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017

Main Article Content

JUSTYNA ZAJĄC

Abstrakt

W latach 2009–2017 Unia Europejska kontynuowała swoją dotychczasową politykę wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jednak w obliczu dynamicznie zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych polityka ta staje się coraz mniej efektywna. Problemy, z jakimi Unia Europejska i jej państwa członkowskie borykają się od kilku lat – Brexit, destabilizacja obszaru Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, kryzys ukraiński, zmieniający się układ sił w świecie – to najważniejsze determinanty obecnej polityki UE wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W ich wyniku rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na tle innych aktorów, maleje.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
ZAJĄC, J. (2018). Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 249-262. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.18
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Council Conclusions on Gaza, 3199th Foreign Affairs Council meeting, Brussels, 19 November 2012, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224288/evidence-eeas-council-conclusions-gaza-nov-2012.pdf, 4 lipca 2017.
 2. Czachór Z. (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa.
 3. Danecki J., Sulowski S. (red.) (2011), Bliski Wschód coraz bliżej, Elipsa, Warszawa.
 4. Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the Middle East Peace Process, Brussels, 29 November 2012, 16079/2/12 Rev 2 Presse 470.
 5. EU divided in UN vote on Palestine’s status (2012), „EurActiv”, 30 November.
 6. EU renews its support to Palestinian Authority and Palestinian refugees with a first 2016 assistance package totalling €252.5 million, „Press Release”, European Commission, Brussels, 1 March 2016.
 7. European Council conclusions on external relations (Ukraine and Gaza), European Council, Brussels, 16 July 2014.
 8. European Joint Strategy of European Development Partners in Support of Palestine 2017–2020, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jp-palestine_brochure_en.pdf, 10 lipca 2017.
 9. Fiedler R. (2010), Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991–2009, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 10. France and Germany frown at Trump’s Middle East policy (2017), „EurActiv”, 17 February.
 11. General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine ‘Non-Member Observer State’ Status in United Nations, 29 November 2012, https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm, 1 lipca 2017.
 12. Grosse T. G. (red.) (2016), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Scholar, Warszawa.
 13. Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards, „Official Journal of the European Union”, C 2005/9, 17.09.2013.
 14. Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories, „Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict, General Assembly”, A/HRC/12/48, 25 September 2009.
 15. Interpretative Notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967, European Commission, C (2015) 7834 final, Brussels, 11.11.2015.
 16. Israel and European Union sign agricultural agreement, 4 November 2009, http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2009/Pages/Israel_and_European_Union_sign_agricultural_agreement_4-Nov-2009.aspx, 10 lipca 2017.
 17. Koehler K. (2010), European Foreign Policy after Lisbon: Strengthening the EU as an International Actor, „Caucasian Review of International Affairs”, vol. 4 (1), Winter.
 18. Koszel B. (2016), Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3 (52).
 19. Lovatt H. (2016), EU Differentiation and the Push for Peace in Israel-Palestine, „Policy Brief”, ECFR/194, October.
 20. Lyon A., Mohammed A. (2011), Abbas stakes Palestinian claim to state at U.N., „Reuters”, 23 września.
 21. Marczuk K. P. (2017), Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1.
 22. Mickiewicz P. (2017), Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji drogą morską do UE. Źródła i potencjalne formy reakcji, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1.
 23. Middle East Peace Process, 15.05.2016, https://eeas.europa.eu/headquarters.
 24. O’Donnell H. (2016), The European Union as a Mediator in Israel-Palestine: Operations Cast Lead and Protective Edge, „EU Diplomacy Paper”, no. 1.
 25. Osiewicz P. (2013), The Middle East Peace Process: Towards Another Stalmate, „Przegląd Politologiczny”, no. 3.
 26. Przybylska-Maszner B. (red.) (2011), The Arab Spring, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 27. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council resolutions S-9/1 and S-12/1 Addendum Concerns related to adherence to international human rights and international humanitarian law in the context of the escalation between the State of Israel, the de facto authorities in Gaza and Palestinian armed groups in Gaza that occurred from 14 to 21 November 2012, A/HRC/22/35/Add.1, 6 March 2013, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.35. Add.1_AV.pdf, 1 lipca 2017.
 28. Rothert A., Szymanek J., Zięba A. (red.) (2012), Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Elipsa, Warszawa.
 29. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy, June 2016, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf, 4 lipca 2017.
 30. Sicherman H. (1985), Europe’s Role in the Middle East: Illusions and Realities, „Orbis”, vol. 28, no. 4, Winter.
 31. Statebuilding for Peace in the Middle East: an EU Action Strategy. Joint Paper by EU High Representative Javier Solana and EU Commissioner for External Relations Benita Ferrero-Waldner, November 2007.
 32. Statement by the European Union on the Situation in the Middle East, Paris, 30 décembre 2008, http://www.consilium.europa.eu/, 11 czerwca 2009.
 33. Stolarczyk M. (2012), Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 3.
 34. Tereszkiewicz F. (2017), European Union Global Strategy from the Viewpoint of Eurosceptic Members of the European Parliament: Discursive Nodal Points, „International and Security Studies”, no. 2 (wykorzystanie tekstu złożonego do druku za zgodą autora).
 35. Tocci N. (2009), Active but Acquiescent: The EU’s Response to the Israeli Military Offensive in the Gaza Strip, „Euro-Mediterranean Human Rights Network”, Brussels, May.
 36. Tocci N. (2011), The EU, the Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism, „Mercury. E-paper”, no. 9, June.
 37. Waśko-Owsiejczuk E. (2017), Współpraca polityczna i w zakresie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską po amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 r. – kontynuacja czy zmiana?, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1.
 38. Węc J. (2012), Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950–2010: między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową: analiza politologiczna, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 39. Why Israel went to war in Gaza, „The Guardian”, 9 January 2009, https://www.theguardian.com/world/2009/jan/04/israel-gaza-hamas-hidden-agenda, 30 czerwca 2017.
 40. Zając J. (2010), Role Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, WUW, Warszawa, rozdz. IV.
 41. Zając J. (2010), Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991–2000), WUW, Warszawa.
 42. Zając J. (2011a), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jako determinanta modernizacji Unii Europejskiej, w: Modernizacja Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, red. K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa.
 43. Zając J. (2011b), Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej”, no. 5.
 44. Zając J. (red.) (2014), Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, WDiNP, Warszawa.
 45. Zięba A. (2015), Ataki terrorystyczne w Unii Europejskiej w 2015 r., „Biuletyn”, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nr 13, październik–grudzień.
 46. Zięba R. (2011a), Przyszłość Unii Europejskiej jako projektu politycznego w świetle kryzysu 2008 roku, w: Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, red. R. Kuźniar, Scholar, Warszawa.
 47. Zięba R. (2011b), Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony, w: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, Instytut Zachodni, Poznań, s. 18–23.
 48. Zięba R. (2014), Traktatowe uwarunkowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, w: Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, red. J. Zając, WDiNP, Warszawa.