Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski

Main Article Content

CZESŁAW PARTACZ

Abstrakt

Proklamowanie nowego państwa o nazwie Ukraina w 1991 roku zmieniło sytuację geopolityczną w Europie, ponieważ weszło ono do grona sześciu największych państw kontynentu. Już w 1994 roku Ukraina podpisała z UE układ o partnerstwie i współpracy. W latach 1998–2015 odbyło się piętnaście spotkań Ukraina–UE w celu wejścia tego państwa do struktur europejskich. Mimo niespełnienia przez nie kryteriów kopenhaskich, podpisano umowę stowarzyszeniową, ratyfikowaną przez część państw UE. W wyniku wielu procesów wewnętrznych i realizacji polityki według zasad skrajnych ideologii, Ukraina po ćwierćwieczu istnienia, stała się państwem upadłym, przeżartym przez korupcję, system oligarchiczno-mafijny i ideologię nacjonalizmu. Jest to państwo zagrożone rozpadem swego terytorium lub wejściem w orbitę wpływów Rosji, o co toczy się obecna wojna. Dążenia władz Ukrainy do wejścia w struktury UE są więc całkowicie nierealne i bezprzedmiotowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
PARTACZ, C. (2018). Krytyczne spojrzenie na europejskie aspiracje Ukrainy i stanowisko Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 119-134. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.9
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barburska O. (2006), Polska wobec europejskich aspiracji Ukrainy, w: Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, pod red. J. Borkowskiego, Warszawa.
 2. Bielacki J., Lider banderowców: ludobójstwo na Wołyniu to brednia, http://www.rp.pl/artykul/1083009.html.
 3. Bieleń St. (2014), Rozważania o polskim interesie narodowym, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 2 (t. 50).
 4. Brzeziński Z., Ukrajina na szlachu Jewropy, „Ukrajinśke Słowo”, nr 2633.
 5. Czech M., Drugie życie prawdziwych patriotów, portal „Gazety Wyborczej”, http://wyborcza.pl/magazyn/1,135761,15250050,Drugie_zycie_prawdziwych_patriotow.html, 12.12.2014.
 6. Dokumentujemy, żeby pozostał ślad, http://naszdziennik.pl/polska-kraj/185785,dokumentujmy-zeby-pozostal-slad.html, 21.07.2017.
 7. Dokumenty parlamentarne w sprawie stowarzyszenia UE–Ukraina według stanu na 16.09.2014, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Materiały OIDE, Biblioteka Sejmowa.
 8. lat temu 90,92 proc. Ukraińców w referendum potwierdziło niepodległość swojego państwa, http://zik.ua/pl/news/2016/12/01/25_lat_temu_9092_proc_ukraicw_w_referendum_potwierdzio_niepodlego_1001017.
 9. Euratom: Council and Commission Decision of 26 January 1998 on the conclusion of the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, eur-lex.europa.eu.
 10. EU-Ukraine Summits: 16 Years of Wheel-Spinning, ukrainianweek.com, 23.02.2013.
 11. Giziński J., Węgrzy ostrożni wobec Ukrainy, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/1090144.html.
 12. Grott B. (2010), Ukraiński nacjonalizm a polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców, „Biuletyn IPN”, nr 7–8, http://niniwa22.cba.pl/upa_ukrainski_nacjonalizm.htm.
 13. Haliżak E., Kuźniar R. (2010), Rocznik strategiczny 2008/2009, Warszawa.
 14. Isakowicz-Zaleski T., dla TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jestesmy-naprogu-podzialu-ukrainy-banderowcy-w-rzadzie-to-blad,412809.html.
 15. Juncker J. C. (2016), Ukraina nie wejdzie do Unii w ciągu najbliższych 20–25 lat, www.kresy.pl, 3.03.2016.
 16. Junko J., Ołeksandr Turczynow p.o. prezydenta Ukrainy. Anulowana ustawa językowa, „Dziennik Wschodni”, http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140223/KRAJSWIAT/140229808, 11.07.2017.
 17. Kamiński S., Sołtyk R., Borrell gani Polskę, „Gazeta Wyborcza”, 5.01.2005.
 18. Kapuśniak T. (2007), Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainę: instrumenty polityczne i ekonomiczne, Lublin.
 19. Komorowski w gazecie Michnika: „Dla mnie ideałem jest Kościół wolny od wszelkiego zaangażowania politycznego”, http://wpolityce.pl/polityka/242992-komorowski-w-gazecie-michnikadla-mnie-idealem-jest-kosciol-wolny-od-wszelkiegozaangazowania-politycznego.
 20. Korniejenko A. (2014), Pełzająca wojna. Quo vadis, Ukraino?, Kraków.
 21. „Neesweek”, http://swiat.newsweek.pl/wybory-na-ukrainie-2014-oficjalne-wynikinewseek-pl,artykuly, 351576,1.html.
 22. Nowopolski I., Balansując nad ideologiczną przepaścią Ukrainy, http://www.bibula.com/?p=81098.
 23. Olszański T., Ukraines political partie at the start of the election campaign, Ośrodek Studiów Wschodnich.
 24. Olszański T., Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła nową ustawę językową, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-07-11/rada-najwyzsza-ukrainy-uchwalila-nowa-ustawe-jezykowa.
 25. Piechowiak Ł., PKB Mazowsza większy od gospodarki Ukrainy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/PKBmazowsza-wiekszy-od-gospodarki-Ukrainy-735673.html.
 26. Piętka B., Faszyzacja peryferii, http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/04/bohdan-pietka-faszyzacja-peryferii/.
 27. Polityka wobec Ukrainy wymaga weryfikacji, http://www.kresy.pl/publicystyka,wywiady?zobacz/polityka-wobec-ukrainy-wymaga-weryfikacji.
 28. Poroszenko podpisał ustawę uznającą prawny status bojowników o wolność, w tym członków UPA, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Poroszenko-podpisal-ustawe-uznajaca-prawny-status-bojownikow-o-wolnosc-w-tym-czlonkowUPA,wid,17542779,wiadomosc.html?ticaid=114e35&_ticrsn=3, 18.05.2015.
 29. Rychłowski B. (1993), Niepodległość Ukrainy, „Polityka Wschodnia”, nr 1.
 30. Schwertner J., Ivan Kaczanowski: śledztwo ws. „krwawego czwartku” może uchronić przed wojną, http://pppolsku,blogspot-com/2014/11/Onet-ivan-kacznowski-sledztwo-ws.html.
 31. Schwertner J., Kto dokonał masakry w Kijowie? Winnicki i Szczerski komentują badania Kaczanowskiego, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kto-dokonal-masakry-w-kijowie-winnicki-i-szczerski-komentuja-badania-kaczanowskiego/.
 32. Stolarczyk M. (2014), Dylematy bezpieczeństwa Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego w latach 2013–2014, w: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, red. K. Czornik, M. Lakomy, Katowice.
 33. Witryna internetowa „Swobody”, http://tiahnybok.info/.
 34. Ukraina: koalicja „Stabilność i Reformy” przejmuje władzę. Azarow nowym premierem, GazetaWyborcza.pl, z 11.03.2010.
 35. Ukraina rozpoczyna drogę do NATO. Pierwsze decyzje zostały podjęte, http://niezalezna.pl/58869-ukraina-rozpoczyna-droge-do-nato-pierwsze-decyzje-zostaly-podjete z 26 listopada 2014 r.
 36. Zięba R. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 37. Żyszkiewicz W., Jałta 2. Czarny scenariusz, http://waldemarzyszkiewicz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=62.
 38. Żyszkiewicz W., „Twarde słowa” ukraińskiego politologa, http://waldemar-zyszkiewicz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=62.