Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Federacja Rosyjska
Bałkany Zachodnie
rywalizacja
demokracja
panslawizm

Jak cytować

OLSZEWSKI, P., & CHOJAN, A. (2018). Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich. Rocznik Integracji Europejskiej, (11), 135–146. https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.10

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy prezentują relacje pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską w kontekście rywalizacji o wpływy na obszarze Bałkanów Zachodnich. Szczególną uwagę autorzy zwracają na przecinające się linie interesów i niemniej ważne aspekty historycznej partycypacji w stosunkach wewnątrz regionu obu aktorów. W artykule zarówno poruszono kwestie polityczne, społeczne jak i gospodarcze, które stanowią meritum wzajemnych relacji zarówno na przestrzeni Federacja Rosyjska – Unia Europejska, jak i pomiędzy oboma aktorami a państwami regionu.

https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.10
PDF

Bibliografia

Adamishin A. (2015), The Yugoslav Prelude. A Prototype for Modern Approaches to „Peacemaking”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Babic M., Jakimowicz-Ostrowska I. (red.) (2014), Bałkany w XXI wieku Problemy konsolidacji i integracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa.

Bechev D. (2017), The West needs to call Russia’s bluff in the Balkans, „LSE European Politics and Policy (EUROPP) Blog”.

Bieleń S., Raś M. (red.) (2008), Polityka zagraniczna Rosji, Difin, Warszawa.

Biserko S. (2016), The warp of the Serbian identity. Anti-westernism, Russophilia, Traditionalism…, Helsiniki Comittee for Human Rights in Serbia, Belgrad.

Błaszczuk M. (2006), Perspektywa członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 12.

Bodio M. (2005), Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Stan i perspektywy rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

European Neighbourhood-wide measures, EU Commission Directorate General for Development and Cooperation – EUROPAID.

Grammatikas V. (2015), A Different Perspective? Russian Interpretation of the International Law in the Post-Cold War Era, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Hoxha A., Ahmeti A., Musliu A. (2015), Russian In uence in the Western Balkans. Carrot or Stick?, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Kaszuba M., Stempień M. (2017), Surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.

Łoskot A. (2005), Bezpieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE: kwestia połączeń infrastrukturalnych, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa.

Menkiszak M. (2006), Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys „strategicznego partnerstwa”, „Prace OSW”, nr 22.

Muś J. (2015), Peripheral Position of the Balkans and its Future Relations with Russia, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Obad O. (2015), Mental Maps on the Negotiating Table. Symbolic Geographies in Croatian Accession to the European Union, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Olszewski P. (2010), Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1.

Olszewski P., Kapuśniak (Stępniewski) T., Lizak W. (red.) (2009), Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom.

Papapostolou A. et al. (2017), Exploring opportunities and risks for RES-E deployment under Cooperation Mechanisms between EU and Western Balkans: A multi-criteria assessment, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, nr 80.

Paruch W. (2017), Między polityzacją etnosu a etnicyzacją demosu: refleksje o polityce narodowej na Bałkanach, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, nr 1.1-2.

Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014–2020.

Przybyła K. (2011), Współpraca, rywalizacja czy konflikt? Stosunki Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1–2.

Samokhvalov V. (2017), Russian-European Relations in the Balkans and Black Sea Region: Great Power Identity and the Idea of Europe, Palgrave Macmillan, Cham.

Schindler J. R. (2017), President Trump’s First Foreign Policy Crisis: Balkan War Drums Beat Again, Observer, http://observer.com/2017/01/nato-deploying-troops-poland-baltics-vladimirputin/, 25.01.2017.

Stanchev S. (2015), Russia’s State-Owned Companies and Contemporary Bulgarian Political and Economic Landscape, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Stępniewski T. (2015), Russia in Global Politics in the Context of the Western Balkans, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 13, z. 5.

Strategic Priorities 2014–2020 and Multi-annual Indicative Programme 2014–2017.

Śmigielski R. (2007), Kwestia kosowska w polityce Federacji Rosyjskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 5.

Tanner M. (2017), Serbia, Kosovo Should Swap Land, Ivor Roberts Says, http://www.balkaninsight.com/en/article/serbia-kosovo-should-swap-land-ivor-roberts-says-02-08-2017).

Wilk A., Olszański T. A., Górecki W. (2016), Porozumienie mińskie – rok gry pozorów, „Analizy OSW”, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-10/porozumienie-minskierok-gry-pozorow, 10.02.2016.

Woźniak P. (2015), Zniecierpliwione Bałkany Zachodnie, „Rzeczpospolita” z 1.06.2015 r.

Wspólna strategia Unii Europejskiej wobec Rosji z 4 czerwca 1999 roku, II załącznik z posiedzenia Rady Europejskiej w Kolonii (3–4 czerwca 1999 r.).