Współpraca na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej oraz Azji Środkowej/Centralnej

Main Article Content

Mateusz Pazdej

Abstrakt

W niniejszym artykule analizie poddano zakres współpracy na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej i Azji Centralnej. Mimo systematycznego zacieśniania współpracy Brukseli z republikami byłego ZSRR, nadal brakuje jednoznacznego określenia rzeczywistych, długookresowych interesów Unii Europejskiej w regionie. Zasadniczym problemem rozwoju współpracy jest silne rozdrobnienie działań unijnych w pięciu różnych republikach Azji Centralnej. W związku z tym wskazuje się konieczność poprawy wymiany informacji, zwiększenia kontroli i koordynacji, a także ograniczenia zakresu tematycznego podejmowa­nych inicjatyw. Istnieją potencjalne możliwości dywersyfikacji źródeł surowców energetycz­nych, które występują w regionie Azji Centralnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pazdej, M. (2019). Współpraca na poziomie instytucjonalnym i bilateralnym Unii Europejskiej oraz Azji Środkowej/Centralnej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 267-279. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.18
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Mateusz Pazdej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

doktorant, magister filologii angielskiej, stosunków międzynarodowych oraz politologii. Redaktor książki pt. Kryzysy współczesnego świata. Różne ujęcia problemów globalnych. Do jego głównego obszaru zainteresowań naukowych zaliczają się zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego UE.

Referencje

 1. Bello O. (2010), The EU - Africa Partnership: At A Strategic Crossroads, “FRIDE Policy Brief,” May.
 2. Boonstra J., Halle J. (2010), EU Assistance to Central Asia: Back to the Drawing Board?, “EUCAM Papers,” January, no. 8.
 3. Boonstra J., Halle J. (2011), EU Development Ministers Discuss Approach to Central Asia, “EUCAM Commentary,” July, no. 16.
 4. Boonstra J., Laurelle M., Peyrouse S. (2012), Security and Development Approaches to Central Asia. The EU Compared to China and Russia, “EUCAM Working Paper,” May, no. 11.
 5. Dani A. H., Hasson V. M. (1992), History of Civilization of Central Asia. Volume I. The Dawn of Civilization: Earliest times to 700 B.C., Unesco Publishing, Paris.
 6. Dave B. (2008), The EU and Kazakhstan: Is the Pursuit of Energy and Security Cooperation Compatible with the Promotion of Human Rights and Democratic Reforms, in: Engaging Central Asia. The European Union ’s New Strategy in the Heart of Eurasia, ed. N. J. Melvin, Brussels.
 7. Emerson M., Boostra J., Hasanova N., Laurelle M., Peyrouse S. (2010), Into Eurasia. Monitoring The EU’s Central Asia Strategy, CEPS-FRIDE, Brussels-Madrid.
 8. Garces de los Fayos F. (2018), Azja Centralna, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, Bruksela.
 9. Laurelle M. (2011), Why the EU Needs to Engage Russia on Asian Security, “FRIDE Policy Brief,” June, no. 82.
 10. Mydel R., Groch J. (2000), Popularna Encyklopedia Powszechna, Azja T. I, Fogra, Kraków.
 11. Olędzki J. A. (2014), Zaangażowanie Unii Europejskiej w rozwój gospodarczy i społeczny Azji Cen- trlanej. Stan i Perspektywy, “Studia Europejskie,” vol. 2.
 12. Shao Y. (2008), The EU’s Central Asia Policy and Its Implications for China, “DIE Discussion Paper,” no. 9.
 13. Wiaderny-Bidzińska K. (1999), Polityczna integracja Europy Zachodniej, “Acta Scientifica Academiae Ostroviensis,” vol. 4.
 14. Zięba R. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.