Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji: proces decyzyjny, trwałość i rola państw członkowskich
PDF

Słowa kluczowe

sankcje Unii Europejskiej
sankcje ekonomiczne
polityka zagraniczna UE
Rosja
proces decyzyjny UE

Jak cytować

Pospieszna, P. (2019). Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji: proces decyzyjny, trwałość i rola państw członkowskich. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 311–321. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.21

Abstrakt

Celem przedstawionych badań jest analiza procesu decyzyjnego w UE w odniesieniu do nakładania i rozszerzania sankcji wobec Rosji oraz ocena przyczyny trwałości decyzji i porozumienia między państwami członkowskimi UE, pomimo odmiennego stanowiska. W szczególności artykuł analizuje proces decyzyjny, dynamikę oraz zmiany zachodzące w ramach grup roboczych Rady, takich jak COEST (Grupa Robocza ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej) dla Ukrainy, Białorusi oraz Rosji. Badania pokazują, że czynniki geopolityczne oraz ekonomiczne mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu dynamiki, jaka zachodziła w grupach doradczych Rady Europejskiej, niemniej jednak pomimo tych różnic jednomyślność jest w dużej mierze wynikiem działań Francji i Niemiec.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.21
PDF

Bibliografia

Allen S. H. (2005), The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, „International Interactions”, nr 31 (2), ss. 117-138.

Art R. J., Cronin P. M. (2003), The United States and Coercive Diplomacy, The United States Institute for Peace, Washington.

Askari H. G., Forrer J., Teegen H., Yang J. (2003), Economic Sanctions: Explaining their Philosophy and Efficacy, Praeger, Westport, CT.

Cortright D., Lopez G. A. (2000). The Sanctions Decade: Assessing UN Strategies in the 1990s, Boulder, Lynne Rienner, Colorado.

Drury A. C., Peterson T. (2011), Sanctioning Violence: The Effect of Third-Party Economic Coercion on Militarized Conflict, „Journal of Conflict Resolution”, nr 55 (4), ss. 580-605.

Elliott K. A., Uimonen P. P. (1993), The Effectiveness of Economic Sanctions with Application to the Case of Iraq, „Japan and the World Economy”, nr 5 (4), ss. 403-409.

Eriksson M. (2011), Targeting Peace: Understanding UN and EU Targeted Sanctions, Ashgate, Farnham.

Escribà-Folch A. (2012), Authoritarian Responses to Foreign Pressure: Spending, Repression, and Sanctions, „Comparative Political Studies”, nr 45 (6), ss. 683-713.

Escribà-Folch A., Wright J. (2010), Dealing with Tyranny: International Sanctions and the Survival of Authoritarian Rulers, „International Studies Quarterly”, nr 54 (2), ss. 335-359.

Galtung J. (1967), On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of Rhodesia, „World Politics”, nr 19 (3), ss. 378-416.

Giumelli F. (2011), Coercing, Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War Francesco, ECPR Press, Colchester.

Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A., Oegg B. (2007), Economic Sanctions Reconsidered, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.

Lindsay J. M. (1986), Trade Sanctions As Policy Instruments: A Re-Examination, „International Studies Quarterly”, nr 30 (2), ss. 153-173.

Pape R. A. (1998), Why economic sanctions still do not work, „International Security”, nr 23 (1), ss. 66-77.

Peksen D. (2009), Better or Worse? The Effect of Economic Sanctions on Human Rights, „Journal of Peace Research”, nr 46 (1), ss. 59-77.

Peksen D., Drury A. C. (2010), Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy, „International Interactions”, nr 36 (3), ss. 240-264.

Portela C. (2012), European Union Sanctions and Foreign Policy: When and Why Do They Work?, Routledge, London.

Pospieszna P., Weber P. (2017), Carrots or Sticks: The Choice and Impact of EU Democratic Sanctions and Aid, „V-Dem Working Paper”, https://www.v-dem.net/media/filer_public/d1/c6/d1c6216d-2205-475a-95a5-b97399dccb66Zusers_workmg_paper_10.pdf.

Pospieszna P., Stępień B., Skrzypczyńska J. (2018), Russia’s Response to Western Sanctions: The Protectionist Strategy to Benefit Domestic Production and Consumption?, Prezentowany na konferencji International Trade and Finance Association (IT&FA) Conference 2017, UEP Poznań.

Schneider G., Weber P. M. (2017), How Many Hands to Make Sanctions Work? Unilateral vs. Multilateral Economic Statecraft, Unpublished Working Paper.

Stępień B., Pospieszna P., Skrzypczyńka J. (2016), Challenges in evaluating impact ofsanctions - political vs economic perspective, „Przegląd Politologiczny”, nr 4, ss. 155-168, DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.12, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/viewFile/7260/7277.

Tostensen A., Bull B. (2002), Are Smart sanctions Feasible?, „World Politics”, nr 54 (3), ss. 373-403.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.