Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
Komisja Europejska
Parlament Europejski
deklaracje
integracja Europy

Jak cytować

Fiszer, J. M. (2019). Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 43–59. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.3

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest stanowisku władz Unii Europejskiej i jej głównych organów w sprawie koniecznych dla Unii reform, które są niezbędne, aby stała się ona siłą motoryczną w dalszym procesie integracji Europy. Jego celem jest analiza obecnej kondycji UE i zarysowanie perspektyw jej rozwoju. Główne organy Unii, m.in. Komisja i Parlament Europejski oraz Rada Europejska w ostatnich latach zgłosiły wiele różnych strategii i propozycji „naprawy” UE, ale niewiele z nich zostało wprowadzonych w życie. Unia Europejska wciąż dryfuje i traci swój autorytet na arenie międzynarodowej, a integracja Europy przeżywa regres. W opracowaniu tym stawiam kilka tez, hipotez i pytań badawczych, na które próbuję udzielić w miarę wyczerpujących odpowiedzi. Jedna z tych tez dotyczy wielkiego rozszerzenia UE w 2004 roku, a druga wprowadzenia wspólnej waluty – euro.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.3
PDF

Bibliografia

Ágh A. (2016), The Rocky Road of Europeanization in the New Member States: From the Democracy Capture to the Second Try of Democratization, „Polish Sociological Review”, no. 1(93).

Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 roku (2017), Komisja Europejska, Bruksela.

Bielecki T. (2017), Rzymska wiosna w Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza”, 27.03.2017.

Bielecki J. (2019b), Tylko szalony Johnson może uratować torysów, „Rzeczpospolita”, 18.06.2019.

Bielecki J. (2019c), Pięć lat na odbudowę zaufania do Brukseli, „Rzeczpospolita”, 21.05.2019.

Brexit to wyprawa w nieznane. Rozmowa z Corneliusem Ochmanem (2017) „Gazeta Wyborcza”, 30.03.2017.

Cieślak-Wróblewska A. (2019), Polski bilans dodatni. 15 lat w Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita”, 30.04–1.05.2019.

Co Polacy myślą o Unii Europejskiej? Wnioski z debat w roku 2018 (2019), Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.

Czaputowicz J. (2007), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Czarnecki M. (2019), Johnson na finiszu, „Gazeta Wyborcza”, 21.06.2019.

Cedro M. (2019), Szczyt wolny od brexitu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 9.05.2019.

Czepiel A. P. (2016), Europa dwóch prędkości uratuje Unię, Obserwator finansowy.pl, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/euro, 9 lipca 2016.

Czyż A. (2018), Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Deklaracja Rzymska (2017), „Gazeta Wyborcza”, 27.03.2017.

Finkelstein L. S. (1995), What is global governance, “Global Governance”, no. 1.

Fiszer J. M. (2018), Unia Europejska po brexicie, w: Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, red. J. M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Fiszer J. M. (2016), Efekty transformacji ustrojowej i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2(53).

Fiszer J. M. (2018), Niemcy i Francja w Unii Europejskiej po brexicie, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, nr 26.

Fiszer J. M. (2017), Perspektywy Unii Europejskiej po Brexicie i jej rola w nowym ładzie globalnym, „Biuletyn Analiz i Opinii”, Zakład Europeistyki ISP PAN, nr 04.

Fiszer J. M. (2018), Pozytywne i negatywne aspekty działalności państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991–2018, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(63).

Fiszer J. M. (2018), Megakryzys w Unii Europejskiej – istota, przesłanki i implikacje dla integracji Europy w drugiej dekadzie XXI wieku, w: Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. T. Kubin, M. Stolarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gniffke A. (2018), (Wann) Kommt die Finanzkrise wieder?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(63).

Grosse T. G. (2018), Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Grosse T. G. (2017), Changes in EU common market in the aftermath of ther crisses, „Studia Polityczne”, nr 3, tom 46.

Jak refren powraca wizja Rosji mocarstwowej, upokarzanej i zdradzonej przez Zachód (2019), Wywiad Magdaleny Cedro z Jolantą Darczewską, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, „Dziennik Gazeta Prawna”, 16.05.2019.

Juncker J.-C. (2017), Orędzie o stanie Unii 2017, Komisja Europejska, Bruksela.

Kolonko M. (2019), Kampania na ostatniej prostej, „Rzeczpospolita”, 20.05.2019, s. A3.

Lang K. O. (2019), W interesie Niemiec jest, żeby Polska była bezpieczniejsza, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12.06.2019.

Nizinkiewicz J. (2019a), PiS staje się obiektem pożądania, „Rzeczpospolita”, 10.05.2019.

Nizinkiewicz J. (2019b), Rządy PiS to niezdeklarowany polexit. Unia zawadza Kaczyńskiemu w urządzaniu Polski po swojemu – twierdzi Janusz Lewandowski z Komisji Europejskiej, „Rzeczpospolita”, 14.05.2019.

Nowak-Jeziorański J. (2005), Rzeczpospolita atlantycka. Czym jest polska racja stanu?, w: Polska polityka wschodnia, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław.

Osiecki G., Żółciak T. (2019), Szanse na pozytywne zmiany w Unii. Wywiad z Beatą Szydło, „Dziennik Gazeta Prawna”, 20.05.2019.

Pełczyńska-Nałęcz P. (2019), Praworządność w Unii poza politycznymi podziałami. Sankcje budżetowe i nowy program dla obywateli, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.

President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address (2017), European Kommision – Speech, EN-FR-DE-Speech, pdf.

Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012–2016 (2012), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2017) z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (2014/2249(INI)).

Schulz M. (2014), Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa dla Europy, MUZA SA, Warszawa.

Siemionczyk G. (2019a), Integracja europejska zostanie na starych torach, „Rzeczpospolita”, 28.05.2019.

Siemionczyk G. (2019b), Czas skończyć z unią szantażystów, Wywiad z prof. Markusem C. Kerberem, „Rzeczpospolita”, 21.05.2019.

Skrzypek A. (2016), Kryzys Unii, idei, polityki?, „Politeja”.

Słojewska A. (2019a), Belgowie też rozczarowani elitami politycznymi, „Rzeczpospolita”, 16.06.2019.

Słojewska A. (2019b), Unijna próba sił, „Rzeczpospolita”, 17.06.2019.

Słojewska A. (2019c), W Sybinie ponad podziałami, „Rzeczpospolita”, 10.05.2019.

Stiglitz J. (2016), Lekcja angielskiego, „Obserwator finansowy.pl”, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/lekcja, 18.07.2016.

„Rzeczpospolita”, 30.05.2019.

Stodolak S. (2017), Europejska gospodarka dusi się w politycznym pacie, „Obserwator finansowy.pl”, 25.04.2017, s. 6, https://www.obserwatorfinansowy.pl.

Wierzchowska A. (2016), Wpływ modernizacji i kryzysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.

Wiśniewski R. (2019), Europa szanująca tożsamość narodów, „Rzeczpospolita”, 12.04.2019.

Wojtaszczyk K. A., Nadolska J. (2015), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Zielonka J. (2014), Koniec Unii Europejskiej?, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.