Nr 13 (2019)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Marek Żyromski
7-29
Europejskie źródła zjawiska kultu jednostki
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.1
PDF (English)
Zbigniew Czachór
31-42
System polityczny Unii Europejskiej a politologiczne i polityczne uwarunkowania aktywności Rady UE i Rady Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.2
PDF (English)
Józef M. Fiszer
43-59
Koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec integracji Europy
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.3
PDF
Monika Sus
61-72
Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa jako przedsiębiorca polityczny. Propozycja podejścia badawczego
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.4
PDF
Paweł Malendowicz
73-84
Radykalna myśl polityczna a bezpieczeństwo europejskich demokracji. Przykład nacjonalizmu antysystemowego
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.5
PDF
Erhard Crome
85-92
Za nową politykę odprężenia
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.6
PDF (Deutsch)
Marcin Lasoń
93-113
Zmiany w polityce obronnej wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2014–2017
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.7
PDF
Łukasz Jureńczyk
115-128
Okoliczności i postawa NATO wobec polityki militarnej Rosji na Ukrainie
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.8
PDF
Anita Adamczyk
129-142
Unijna polityka migracyjna a zjawisko imigracji/uchodźctwa do UE w latach 2016–2018
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.9
PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg
143-152
Węgierskie referendum w sprawie obowiązkowych kwot relokacji uchodźców. Co z tą europejską solidarnością?
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.10
PDF (English)
Andrzej Sakson
153-158
Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.11
PDF (English)
Tomasz Marcinkowski
159-174
Kryzys migracyjny a kontrola granic wewnątrz Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.12
PDF (English)
Anna Magdalena Kosińska
175-188
Problem bezpieczeństwa migracyjnego w aktualnym orzecznictwie TSUE – perspektywa państw członkowskich
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.13
PDF (English)
Erhard Cziomer
189-202
Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.14
PDF
Beata Molo
203-227
Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a praktyka polityki energetycznej Niemiec
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.15
PDF (English)
Radosław Fiedler
229-241
Unia Europejska i USA przyczyny (błędnego) postrzegania Iranu
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.16
PDF (English)
Aleksandra Kruk
243-256
Militarne zaangażowanie Niemiec w Afryce – wybrane aspekty
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.17
PDF
Piotr Kalka
257-265
Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.18
PDF
Artur Życki
267-281
Rozwój regionalny stymulatorem konkurencyjności Polskiej gospodarki
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.19
PDF (English)
Piotr Tosiek
283-293
Polska wizja przyszłości UE: imitacja modelu węgierskiego?
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.20
Agnieszka K. Cianciara
295-309
Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21
PDF (English)
Maciej Walkowski
311-325
Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Dylematy stanowiska negocjacyjnego Unii Europejskiej w kontekście przyspieszonego rozwoju technologicznego Państwa Środka
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.22
PDF (English)
Karol Bieniek
327-334
Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu stosunków turecko-unijnych
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.23
PDF
Justyna Miecznikowska
335-347
Kształtowanie się zmiennych koalicji w polityce rolnej Unii Europejskiej – założenia konceptualizacyjne badań politologicznych
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.24
PDF (English)
Małgorzata Bielecka
349-360
Euroregion Karpacki – innowacyjna forma integracji społeczności lokalnych i regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej
https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.25
PDF